בעז"ה, ערב שבת חזון ה'תשע"חכנפי רוח

הורים יקרים וקהילת 'כנפי רוח' כולה, 

אנו עומדים בשיאם של ימי בין המצרים ותשעת הימים. "משנכנס אב ממעטים בשמחה" ומוסיפים אבל על חורבן מקדשנו ובית חיינו וממילא שיא האבלות הינו בתשעה באב – יום של חורבן ופורענות.

אולם, יחד עם זאת, לימדונו חכמינו שיום תשעה באב הוא גם יום לידתו של משיח, ולכאורה קשה – איך ישכנו שני העניינים הללו יחד – מחד, חורבן ופורענות; ומנגד, משיח!? משיח, זה בנין וצמיחה, התפתחות וגאולה, ומה עניין 'משיח' אצל 'תשעה באב'?

אלא שבנוהג שבעולם, ונראה שכך גם בחורבן הבית, הקב"ה "בונה עולמות ומחריבן". הבניין תלוי גם בחורבן, ההתפתחות מוכרחת להיות מלווה בקשיים, אין לידה ללא משבר ואין זרע שמנביט וצומח ללא ריקבון והתפרקות. כך בלידה, כך בזריעה ובצמיחה, בוודאי ובוודאי שכך הוא גם בחינוך, כך הוא בכל התפתחות והתקדמות במציאות.

שמי חגי כהן, תושב רעננה, נשוי לעינב ואב לשמונה בנים ובנות מתוקים ושמחים בפ"י. בשנים האחרונות היתה לי הזכות להיות שותף בהנהלת ביה"ס "מורשה-תורני" בפתח תקוה, וכעת קבלתי על עצמי בשמחה את ניהול ביה"ס 'כנפי-רוח'.

בימים האחרונים צעדתי את צעדי הראשונים בביה"ס. לאחר תהליך חפיפה קצר עם הרב יהושע נפגשתי עם צוות המורים. פגשתי צוות נמרץ, שמח ומאיר פנים, מלא בעין טובה ובמסירות גדולה להצלחת ביה"ס והילדים. אי"ה נמשיך לעמול גם בחודש הקרוב בכדי להיערך באופן מיטבי לפתיחת שנה"ל .

אני מאמין גדול בתהליכים! וכאמור תהליכים )בייחוד הטובים והמשובחים שבהם( לוקחים זמן ומלווים בעליות ובירידות, במשברים והצלחות.

אני מאמין בזרע הקטן שמנביט והולך ושמו 'כנפי רוח'! אי"ה 'כנפי רוח' עתיד להיות ספינת דגל בחריש ובחינוך הממלכתי דתי והתורני כולו.

אני מאמין בהיותה של התורה במרכז. תורה חיים הכוללת, שואפת ומדריכה את כל תחומי החיים ומהווה את תכלית החיים ויסודם, ממנה הכל מתחיל ואליה הכל שואף. כך גם בחינוך ובביה"ס – הליבה של לימודי היסוד היא לימודי הקודש והתורה, בדגש על אהבת תורה ויראת שמים ומתוך הלב מתפרטים גם שאר מקצועות הלימוד והמחויבות שלנו למקצועיות ומצוינות בכל.

כולם שייכים בתורה! "כתר תורה הרי הוא מונח ועומד... וכל הרוצה ליטול – יבוא ויטול". אי"ה החינוך ב'כנפי רוח' יהיה מושתת על אדני התורה וההלכה וכל מי שרואה עצמו חלק ושואף למגמה זו "יבוא ויטול" ויהיה שותף.

יחד עם זאת, דרך ארץ קדמה לתורה. בשביל להצמיח בניין גבוה צריך יסודות איתנים. 'כנפי רוח' לא יוכל לפרוש כנפיים ללא שגרות, נהלים וסדרי עבודה ברורים ויסודיים וכמובן אקלים מיטבי ובריא. גם אלו נבנים כמובן בתהליך.

אני מבקש להודות:

לאגף החינוך במועצת חריש ולאגף החמ"ד במחוז חיפה של משרד החינוך על האמון בי.
לצוות ביה"ס שפתח לי דלת ונתן אמון, האיר פנים וקיבל אותי בזרועות פתוחות.
ליו"ר הנהגת ההורים עינב ממן על האמון והעצות הטובות עם תחילת הדרך.
לרב יהושוע לנגה, מנהל ביה"ס היוצא, שהשקיע )ומשקיע( רבות להצלחת ביה"ס.
לגב' ליטל בר שלום על השלמת התהליך בעיצוב סמל ביה"ס.

בברכת דרך צלחה ושותפות מלאה, יה"ר שנראה ברכה רבה בעמלינו המשותף,
שבת שלום ובס"ד בבניין ירושלים ננוחם,
חגי כהן

מנהל כנפי רוח