בעלי תפקידים 

דובר העירייה - ד"ר נעם חדד

טלפון: 04-6186180

דוא"ל: [email protected]