בעלי תפקידים 

מנהלת דוברות והסברה - נועה ספיר 

טלפון: 04-6186061
דוא"ל: noa@harish.muni.il