בעלי תפקידים 

דובר העירייה - ד"ר נעם חדד

טלפון: 04-6186180

דוא"ל: dover@harish.muni.il

דוברות - אורי ש. חסון

טלפון: 04-6186090

דוא"ל: dovrut@harish.muni.il


רכזת דוברות והסברה - מורן זהרי 

טלפון: 04-6186161

דוא"ל: moran.zahary@harish.muni.il