מבקר הפנים ונציב תלונות הציבור - רו"ח עבד אלחלים בקלי

טלפון: 04-6186048
נייד: 050-7419473
פקס: 04-6257436
דוא"ל: mevaker@harish.muni.il