להורדת מכרז מאגר ספקים להשתתפות במכרזי זוטא לשנת 2017 לחץ כאן