בדיקות מים

נקודת דיגום קבוצת בדיקה כלור עכירות PH
בריכה 140 מיקרוביאלית 0.64 0.32 7.62
גמלא מיקרוביאלית 0.3 0.77 7.55
כניסה לעיר כביש 2 מיקרוביאלית 0.65 0.57 7.83
שכונה דרומית מיקרוביאלית 0.6 0.39 7.46
שכונה צפונית מיקרוביאלית 0.53 0.3 7.3
רח' גפן מיקרוביאלית 0.5 0.29 7.49