טופס שליחת שוברים במייל

עיריית חריש תשמח לשלוח אליכם התושבים, את חיוב הארנונההדו חודשי באמצעות כתובת דואר אלקטרוני. כל שעליכם לעשות הוא למלא את הפרטים ולחתום.

שם מלא -

כתובת אי מייל - 

מספר טלפון/נייד -

ת.ז -

כתובת -

חתימה -

הריני מסכים/ה בזאת כי המועצה המקומית חריש תשלח אליי:

דבר פרסומת, חשובונות, מידע ועדכוני המועצה

לכתובת הדואר האלקטרוני שלי המצ"ב (במקום משלוח בדואר פיזי)

אני מסכים/ה כי קבלת חשבונות לתיבת הדואר האלקטרוני שלי תיחשב כקבלתה על ידי לכל דבר ועניין לרבות צרכי הגביה במקרה של אי תשלום.

ידוע לי כי במידה ויחול שינוי בכתובת הדואר האלקטרוני שלי, חובה עליי לעדכן את המועצה.