-נוהלי הביטחון בגני ילדים

-נוהלי הבטיחות בגני ילדים

-נוהלי ההיערכות לשעת חירום / למצב חירום בגן הילדים

-טיולים ופעילות חוץ בגן הילדים - היבטים בטיחותיים וביטחוניים

-הבטחת הבטיחות בקייטנות

-הבטחת הבטיחות במחנות קיץ

-הבטחת הבטיחות במעבדות

-החוזר המעודכן להסעות תלמידים תשע"ד

-הבטחת הבטיחות בשיעורי חקלאות, במשק החקלאי; בפינות חי ובפנימיות

-הבטחת הבטיחות במטבח הכללי והלימודי ובהוראת תזונה וכלכלת בית

-הבטחת הבטיחות במקצועות הטכנולוגיה והמלאכה

-סידורי בטיחות במוסדות חינוך

- ניהול שגרת הבטיחות בבית הספר

-הבטחת הבטיחות בחינוך הגופני

-הבטחת הבטיחות בפעילויות המתקיימות מחוץ למוסד החינוכי: סיורים, פעילויות שדה ושטח ופעילויות מים

-קובץ חוזר טיולים - פדגוגיה, ארגון, בטיחות וביטחון

-מערכת לחיפוש הוראות בטיחות בפעילויות חוץ

עדכונים

רשימות מבדק בטיחות לבתי ספר וגני ילדים אוקטובר 2016