אבטחת מוסדות חינוך

-נוהלי ביטחון בבתי הספר – מבוא

-נוהלי ביטחון בבתי הספר - הביטחון בטיולים ובפעילות חוץ-בית-ספרית

-נוהלי ביטחון בבתי הספר - ארגון האבטחה

נוהלי ביטחון בבתי הספר - עקרונות האבטחה

-נוהלי ביטחון בבתי הספר - המנהל והעב"ט במוסד החינוך

-נוהלי ביטחון בבתי הספר - אבטחת פנימיות וכפרי נוער

-נוהלי ביטחון בבתי הספר - תיק שטח במוסד החינוכי

-נוהלי ביטחון בבתי הספר - נשק במוסד החינוך

-נוהלי ביטחון בבתי הספר - אבטחת הסעות תלמידים

-נוהלי ביטחון בבית הספר - נוהל העסקת עובדי קבלן במוסדות החינוך

-נוהלי ביטחון בבתי הספר - הנחיות ביטחון באירועים המתקיימים בתוך המוסד החינוכי

-נוהלי ביטחון בבתי הספר - שילוב תלמידים בתרגילים של פיקוד העורף/צה"ל/המשטרה

-נוהלי ביטחון בבתי הספר - סיוע במרכיבי הביטחון - תקנה 49

-נוהלי ביטחון בבתי הספר - נוהל הדיווח על אירוע חירום חריג

-נוהלי ביטחון בבתי הספר - אבטחת מפרצי חנייה ונקודות ריכוז

-תלמידים בהסעות בצמוד למוסד חינוכי

-נוהלי ביטחון בבתי הספר - איתור תלמידים נעדרים מהמוסד החינוכי

-נוהלי ביטחון בבתי הספר - ההתנהגות בעת אירוע חירום

-גן הילדים - היערכות לשעת חירום/ למצבי חירום

-טיולים ופעילות חוץ בגן הילדים – היבטים בטיחותיים וביטחוניים

-נוהלי הביטחון בגני ילדים

 

טיולים, מחנות, הסעות ופעילות חוץ בית ספרית

-חוזר המעודכן להסעות תלמידים תשע"ד

-חוזר מנכ"ל בנושא  טיולים מרץ 2016

-נוהלי ביטחון בבתי הספר - הביטחון בטיולים ובפעילות חוץ-בית-ספרית

-נוהלי ביטחון בבתי הספר - אבטחת הסעות תלמידים

 

עדכונים

-הנחיות בדבר איסור העסקת עברייני מין במוסדות חינוך