להורדת קובץ נוהל שימוש לפעילות חד פעמית במתקן פתוח של המועצה לחץ כאן