להורדת טופס בקשה לשימוש חד פעמי במתקן פתוח לחץ כאן