תחומי אחריות 

  • ליווי שוטף של הגנים והמעונות
  • קיום מפגשים שוטפים עם צוות הגנים והמעונות.
  • ישיבות הכנה לשילוב, מעברים, ועדות השמה וכו'
  • קשר שוטף עם משרד החינוך, מפקחת הגן, מתי"א וכו'
  • גביית תשלומי הורים והעברת תקצוב לפעילויות
  • הכנת תקציב שנתי מעקב אחרי ביצוע
  • רכש שוטף של הגנים ומעונות יום.
  • הזמנת מבדקי בטיחות עפ"י הצורך.
  • ריכוז בעיות תחזוקה ומעקב אחרי טיפול.