הגנים העירוניים

מספר ילדים בגן: על פי תקן משרד החינוך, בכל גן משובצים עד 35 ילדים. 

צוות הגן כולל גננת מוסמכת מטעם משרד החינוך וסייעת מטעם העירייה. בהתאם לרפורמת משרד החינוך בגני טרום-טרום חובה וטרום חובה שבהם 30 ילדים ויותר, תשובץ סייעת שנייה, למעט ימי שישי.

סייעות לתלמידים בעלי צרכים ייחודיים
תלמידים בעלי צרכים רפואיים, המצריכים טיפולים סיעודיים ופעולות מנע, לצורך שמירה על מצב בריאות תקין ומניעת מצבים מסכני חיים, זכאים לסייעת רפואית שתאפשר להם ללמוד עם ילדים רגילים בני גילם, מבלי לסכן את בריאותם וחייהם. תלמידים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים במערכת החינוך הרגילה, זכאים לסיוע בהתנהלות בזמן הגן, לעזרה פיזית ולימודית ולתיווך חברתי. אופי הסיוע והיקף שעות הסייעת תלויים בקשיי הילד ובצרכיו. 

חשוב! במועד הרישום יש לדווח על כך ולהגיש אישורים רפואיים של רופאים מקצועיים.

שעות הפעילות בגנים בימים א'-ה', בשעות  14:00-07:30 וביום ו' בשעות 12:45-07:30

» תשובות לשאלות נפוצות לחצו כאן
» טפסים להורדה
» בעלי תפקידים

 

ביטול רישום

ביטול רישום נדרש עקב מעבר לעיר אחרת או מעבר למסגרת חינוכית פרטית. ללא הסדרת ביטול הרישום לא ניתן לבצע רישום בעיר אחרת והדבר עלול לגרור חיובים בגין תשלומי חינוך שלא לצורך.

ניתן לשלוח את הבקשה למחלקת החינוך באמצעות טופס בקשה לביטול רישום

חתום על ידי שני ההורים, בצירוף המסמכים הנדרשים.

ניתן לבטל רישום בכל שלב, אך מומלץ לעשות זאת מוקדם ככל שניתן.

שימו לב! לאחר הודעת הביטול לא יישמר המקום בגן שבו שובץ ילדכם.

» שאלות ותשובות
» טפסים להורדה
» צור קשר מחלקת חינוך