לעיתים קיים צורך להעביר את התלמיד למסגרת לימודית אחרת וזה לאחר שמוצו כל התהליכים הבית ספרים ולאחר שמערכת החינוך בשיתוף פעולה בין הגורמים המעורבים השונים ותוך ראיית טובת הילד במרכז ובראש סדר העדיפויות עשתה כל שביכולתה על מנת למצות את תהליכי השילוב של כל תלמיד במסגרת הלימודית. העברת התלמיד תתבצע בשיתוף הגורמים המעורבים ובהמשך לחשיבה ולהבנה משותפת כי זהו הפתרון המיטבי בנסיבות הקיימות.


על התהליך

  • באחריות ההורים לפנות למנהל/ת בית הספר ולשתף אותו ברצון ובנימוקים למעבר
  • אם בכל זאת בוחרים לעבור, יש למלא טופס מעבר שנמצא אצל המנהל/ת.

 

המסמכים הנדרשים להגשת בקשה:

  • צילום ספחי תעודות זהות של ההורים עם כתובת מעודכנת
  • הורים גרושים או פרודים – כתב הצהרה והתחייבות חתום.
  • מסמכים התומכים בבקשה במידת הצורך
  • מומלץ לצרף מכתב מפורט המנמק את הבקשה

לתשומת לב ההורים!

  • הגשת הבקשה אינה מחייבת את הרשות להעביר את התלמיד לבית הספר המבוקש. ההעברה תיעשה על בסיס מקום פנוי ובהתאם לשיקולים חינוכיים מערכתיים.
  • ההגעה לבית הספר החדש, ההסעה ומימונה מוטלת על ההורים בלבד.
  • בקשת העברה שאושרה אינה מחייבת העברת אחים נוספים.

» מידע אודות בתי הספר בעיר
» תשובות לשאלות נפוצות
» טפסים להורדה