נוהל "ועדת מעברים" - בקשת מעבר בין בתי ספר בתוך הרשות בגיל היסודי

1. במקרים חריגים בהם הורים מבקשים לשקול מעבר לבית ספר אחר, עליהם לפנות להנהלת בתי הספר וזאת על מנת למצות את האפשרויות בתוך בית הספר.

2. מנהל בית ספר שהגיע למסקנה כי יש צורך לשקול מעבר, יפנה לאגף החינוך לצורך דיון ב "ועדת מעברים". את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס בקשת מעבר

3. ועדת מעברים תתכנס בראשות מנהל האגף/מנהלת מחלקת בתי ספר ותקיים דיון עם הגורמים הרלוונטיים.

4. הודעה בדבר ההחלטה תינתן במייל תוך ארבעה עשר ימים מיום הגשתה עם העתק לבית הספר.

5 . במידה והוחלט על מעבר, ביה"ס יסייע לתלמיד ולמשפחתו במעבר , הסיוע יכלול ליווי יועצת/פסיכו', פרידה מביה"ס הקודם וקליטה בחדש.

6. בית הספר הקולט ישבץ את התלמיד רק לאחר אישור בכתב מאגף החינוך.

7. ניתנת הזכות לערער בדבר החלטת הרשות למפקח בית הספר מטעם משרד החינוך.

» מידע אודות בתי הספר בעיר
» תשובות לשאלות נפוצות
» טפסים להורדה

טופס בקשת מעבר בין בתי ספר