תושבים חדשים שעוברים להתגורר בחריש ויתחילו ללמוד באחד מבתי הספר בחריש ירשמו ישירות במזכירות בי"ס.  על פי רשימת בתי הספר שמצורפת בהמשך.

אופן רישום תלמידים חדשים בעיר:

הורים לתלמידים חדשים אשר יתחילו את שנת הלימודים תשע"ט בחריש, מתבקשים להצטייד בעת הפניה במסמכים הבאים:

       טופס ביטול רישום של התלמיד/ה מהמוסד בו למדו  אותו ניתן להשיג במחלקת החינוך של הרשות המקומית ממנה הגעתם.

       תעודות זהות של שני ההורים ובהן כתובת מעודכנת.

       חוזה שכירות/קניה בחריש.

       הורה עצמאי - יש להציג אישור משמורת או הסכם גירושין ואישור ההורה השני על המעבר לחריש ושהילד ילמד במערכת החינוך בחריש.(מצורף טופס)


 

שם בית ספר

סמל מוסד

כתובת

מזכירה

טלפון

כתובת מייל

שם מנהל/ת

בית ספר ממלכתי "תלמי רון"

384289

ברקת 13

מזל לוי

04-8779981

maz.ron@harish.muni.il

ענת אורגד

ממ"ד "כנפי רוח"

384271

רימון 8

ליטל

04-6609445

maz.canfay@harish.muni.il

יהושע לנגה

ממ"ד "תלמי הדר"

384354

רימון 8

ליטל

04-6609445

maz.hadar@harish.muni.il

אתי רוקח

תלמוד תורה "תורת חיים" בנים

383737

אלון 10

טלי ארביב

04-6649452

maz.torathaim@harish.muni.il

הרב יחיאל אליאס

"מעיין האמונה" בנות

383729

אלון 10

אשרת עמרני

04-6297634

maz.haemuna@harish.muni.il

פריאלה אליאב