לעיתים קיים צורך להעביר את התלמיד למסגרת לימודית אחרת וזה לאחר שמוצו כל התהליכים הבית ספרים ולאחר שמערכת החינוך בשיתוף פעולה בין הגורמים המעורבים השונים ותוך ראיית טובת הילד במרכז ובראש סדר העדיפויות עשתה כל שביכולתה על מנת למצות את תהליכי השילוב של כל תלמיד במסגרת הלימודית. העברת התלמיד תתבצע בשיתוף הגורמים המעורבים ובהמשך לחשיבה ולהבנה משותפת כי זהו הפתרון המיטבי בנסיבות הקיימות.


על התהליך

 • באחריות ההורים למלא טופס בקשה למעבר/שיבוץ . להורדת הטופס לחצו כאן
 • את טופס הבקשה ניתן לקבל במשרדי אגף החינוך
 • את הבקשה יש להגיש ב-2 העתקים,  שייחתמו על-ידי המבקש ועל-ידי נציג אגף החינוך
 • לאחר הגשת הבקשה מתכנסת ועדת מעברים/שיבוץ בראשות מנהל/ת האגף.
 • בסיום ההחלטה נשלחת הודעה על אישור המעבר או דחייתו.
 • במידה והוחלט על מעבר/שיבוץ, ישנו נוהל מעבר ביה"ס המסייע לתלמיד ולמשפחתו, הכולל ליווי פסיכולוגי, פרידה מביה"ס הקודם וקליטה בחדש.
 • הודעה בדבר ההחלטה תינתן במייל תוך ארבעה עשר ימים מיום הגשתה
 • שיבוצים לבה"ס יעשו בבתי הספר בתאריכים 1.7-31.8
 • שיבוצים והעברות יתבצעו באגף חינוך בלבד בתאריכים 1.9-30.6
 • בית הספר לא ישבץ תלמיד בין התאריכים הללו ללא אישור בכתב מאגף החינוך.

המסמכים הנדרשים להגשת בקשה:

 • צילום ספחי תעודות זהות של ההורים עם כתובת מעודכנת
 • הורים גרושים או פרודים – כתב הצהרה והתחייבות חתום.
 • מסמכים התומכים בבקשה במידת הצורך
 • מומלץ לצרף מכתב מפורט המנמק את הבקשה

לתשומת לב ההורים!

 • הגשת הבקשה אינה מחייבת את הרשות להעביר את התלמיד לבית הספר המבוקש. ההעברה תיעשה על בסיס מקום פנוי ובהתאם לשיקולים חינוכיים מערכתיים.
 • ההגעה לבית הספר החדש, ההסעה ומימונה מוטלת על ההורים בלבד.
 • לאחר אישור בקשת העברה יועבר התלמיד לבית הספר המבוקש מידית. אם תלמיד התחרט, לא תובטח חזרתו לבית הספר הקודם בו למד.
 • בקשת העברה שאושרה אינה מחייבת העברת אחים נוספים.

» מידע אודות בתי הספר בעיר
» תשובות לשאלות נפוצות
» טפסים להורדה