דבר המנהל

חמ"דכנפי רוח

שם המנהלת

מנהל: חגי כהן

כתבות

כתובת: רימון 8, חריש

טלפונים

טלפון: 04-6609445

 

 

פייסבוק חמ"ד תורני כנפי רוח, חריש

כתובת מייל: [email protected]

 

לא את אמנות החינוך הנקראת 'פדגוגיה' כוונתנו בזה להורות, איך לשלוט בשכל התלמיד ואמצעים לכך, ואיך להרחיב את בינתו בידיעת פשט התורה, כי לא את השכל של התלמיד בלבד אנחנו מחפשים עתה, רק את כל התלמיד, את הנפש, את הרוח והנשמה של הילד הישראלי אנו מחפשים, לקשרן באלהי ישראל, כדי שיהיה יהודי חרד לדבר ה' וכל מאויו, אליו יתברך יהיו"
(חובת התלמידים לאדמו"ר מפיאסצנה זצ"ל).

בית חמ"ד 'כנפי רוח' מבקש לגדל את בניו ובנותיו באוירה של קדושה להיות אוהבי תורה ויראי ה', להיות בית של תורה עבור כל מי שמבקש להיות חלק ולאפשר לכל מי שחשקה נפשו לגדול בה.

מטרתנו הראשונה היא להאהיב את התורה על ילדי ישראל ולגדל תלמידים שישמחו בתורתם ויהיו בטוחים באמונתם. אנו מבקשים לשים את התורה במרכז, בלב ליבה של העשיה החינוכית שלנו מתוך אמונה כי היא המובילה והמצמיחה את נפשם של ילדי ישראל.

מתוך התורה מתפרטת מחויבותנו למצוינות לימודית גם בשאר תחומי הדעת, למתן ביטוי לכלל כוחות החיים ולמיצוי והעצמת כלל הכישרונות של בנינו-תלמידנו, בבחינת "בכל דרכיך דעהו".

לצד תכני הלימוד הכוללים שעות לימוד בקודש ובחול, נערכים בביה"ס גם מבצעי לימוד ועידוד ופעילויות חברתיות ברמה כיתתית ובית ספרית. בנוסף, כל תלמידי ביה"ס נוטלים חלק בחוגי העשרה המתקיימים במסגרות קטנות בתוך יום הלימודים.

יחד עם זאת, ראש וראשון לכל הוא האקלים המיטבי והאוירה בביה"ס. אנו מבקשים לייצר מסגרת יציבה ובטוחה ולהעניק לתלמידיו אוירה משפחתית שמחה ובטוחה בה יוכלו לפתח את כוחותיהם בכלל תחומי החיים תוך פירגון, עין טובה ומיקוד בחוזקותיהם.  רק בהתהוותה של מסגרת זו נוכל לאפשר לכל תלמיד ותלמידה להמריא אל על, לגדול בתורה וביראת שמים  ולהביא לידי ביטוי את כוחותיהם הייחודיים.

כשם שאנו מחוייבים לדרכנו כך אנו מחוייבים להצלחתו של כל אחד ואחד מתלמידינו. נשאף לתת מענה לכל תלמיד כפי צרכיו ולסייע בידו למיצוי כישרונותיו, הרגשיים, החברתיים והלימודיים, תוך העצמה ופיתוח תחושת המסוגלות שלו.

הצוות החינוכי ב'כנפי רוח' מורכב מדמויות ואנשי חינוך מן המעלה הראשונה, כאלו הרואים בחינוך שליחות ודרך חיים ומבקשים להעניק ולהאיר לכל תלמיד ותלמידה את דרכם המיוחדת ולגלות את האות שלהם בתורה.

אנו מזמינים את כל מי שחשקה נפשו להיות חלק, לבוא ולהיות שותף, להצמיח כנפי רוח, להעצים את כוחותיו ולגדול באוירה שמחה ובטוחה לאהבת תורה וליראת שמים.