דבר המנהלת

ממלכתי - תלמי רון

שם המנהלת

מנהל: ענת אורגד

כתבות

כתובת: ברקת 13 חריש.

טלפונים

טלפון:04-8779981

פייסבוק

תלמי רון

 

כתובת מייל: maz.ron@harish.muni.il

כתובת אתר: https://talmeyron-harish.tik-tak.net/

יוצרים גשר בחינוך ע"י דיאלוג מעצים ומפתחים שותפות לקידום יזמות חברתית וקהילתית.

בית החינוך תלמי רון קולט אליו תלמידים רבים מערים שונות בארץ. סיבה זו תומכת במענה ליצירת מסגרת בה פועל חינוך בעל משמעות הדוגל במפגש עם סביבה חדשה, אנשים חדשים, תרבויות שונות, ומפגש עם האדם שבי. המפגש מביא עימו רוח דיאלוגית וחוויה בלתי אמצעית ביחסים של כבוד, הקשבה וסובלנות. אנו מאמינים שהמה"ות (מורה,הורה ותלמיד) הדיאלוגית משמשת ככלי המקדם תקשורת בינאישית מקרבת ומהווה כאמצעי ליצירת אקלים חינוכי מיטבי. באמצעות הדיאלוג, התלמיד לומד להכיר את עצמו דרך השיח האישי עם המהו"ת, להכיר את חוזקותיו וללמוד מהצלחותיו המביאים אותו לכדי אמונה במסוגלות האישית שלו.

לצד הדיאלוג והעצמה האישית, אנו מעודדים שותפות יוצרת ומאמינים כי תלמיד לומד ומפרה עצמו דרך למידת עמיתים. אנו מעודדים את התלמיד ליזום וליצור בכדי לפתח תלמיד עצמאי, המזהה את חוזקותיו ויודע להשתמש בהם להעצמתו האישית ולמען הסביבה בה הוא חי.

אנו פועלים לפיתוח תהליכי יזמות וכישורי חשיבה יזמית כאשר הדיאלוג הינו הבסיס המשמעותי לתהליכים אלה.

הערכים המובילים אותנו הם: כבוד, אחריות, שייכות, יזמות וסובלנות.

פעולות ייחודיות המתקיימות בבית החינוך לקידום הרוח הדיאלוגית:

  • מעגלי שיח בפתיחת יום וסיכום יום.
  • שעת ש"י – שעה של מחנך המקיים מפגשי שיח עם קבוצת תלמידים.
  • מפגש מנהלת – שיח תלמידים עם המנהלת.
  • מהו"ת – הערכה ומשוב ברוח דיאלוגית בין מורה – הורה ותלמיד.
  • תלמידים המבצעים תפקידים של שגרירי שלום, שגרירי מפתח הלב, שגרירי ספורט ועוד..
  • Betaקפה – דיאלוג קהילתי.

פעולות ייחודיות המתקיימות בבית החינוך לקידום הרוח היזמית:

  • פרוייקט "יוצרים שינוי" בבית החינוך ובקהילת חריש.
  • יוזמות מורים – קמפוס חוגים –מורים מלמדים תלמידים שיעורים המשמעותיים בעבורם כגון: תעופה, ריקוד, נגרות, בישול ועוד.
  • יוזמות הורים – נבחרת שחמט.

יחד עם זאת, אנו מקדמים בבית החינוך הוראה דיפרנציאלית המהווה כציר מרכזי בבית החינוך. התלמידים לומדים בקבוצות קטנות ובתחנות למידה לצורך פתיחת ערוצי הלמידה וקידום תפקודי הלומד.