דבר המנהלת

ממלכתי - תלמי רון

שם המנהלת

מנהל: ענת אורגד

כתבות

כתובת: ברקת 13 חריש.

טלפונים

טלפון:04-8779981

 

 

פייסבוק תלמי רון

כתובת מייל: [email protected]

כתובת אתר: https://talmeyron-harish.tik-tak.net/

"למקום שאני אוהב שם רגליי מוליכות אותי" (תלמוד בבלי מסכת סוכה) 

בית החינוך הממלכתי תלמי רון שואף לראות את המיוחד בכל תלמיד, להעצים ולקדם אותו בתחום הערכי, החברתי והלימודי, תוך יצירת שותפותבמעגלים השונים בתוך הקהילה.

אנו מאמינים שאקלים מיטבי מייצר חברת מופת, שבבסיסה ערכים של כבוד וסובלנות. ערכים אלה יעודדו את הלומד להיות אחראי למעשיו, מעורב ופעיל חברתית ולימודית. אלה  יצרו אצלו תחושת שייכות למקום ויעודדו הגשמה עצמית.

אנו מאמינים כי הדיאלוג מהווה כלי מרכזי לחיזוק תחושת הערך העצמי והתחזקות הקול האישי של הלומד, אשר דרכו הוא מנכיח את עצמו וחווה הצלחות.

אנו מאמינים שהלומד החווה הצלחות, מרגיש משמעותי, בטחונו האישי עולה והוא מסוגל ליזום וליצור שותפויות עם אחרים.

אנו מאמינים שבית החינוך מהווה עוגן לקהילה ואנו רואים בהורים כשותפים ברצף החינוכי.

יזמות חברה דיאלוג

לבית החינוך נבחרו שלושה עוגנים המייצגים את השותפות לצורך העצמה: עוגני היח"ד: יזמות חברהדיאלוג. העוגנים שנבחרו מתאימים לרוח הזמן ולרוח התקופה.

העוגן העיקרי ומרכז לב העשייה הינו חברה - משימתנו העיקרית, להטמיע את ערך השייכות, לעזור בבניית חברה רב תרבותית, מגובשת, ושותפה שאיתה נצמיח את דור העתיד, מתוך אמונה שחינוך בונה קהילה וקהילה בונה חינוך.  אנו שואפים לקדם חברת ילדים כקהילה חושבת, מעורבת ויוזמת. לצורך משימה זו בחרנו שני עוגנים, ככלים שלובים, המלמדים אותנו ערכים של כבוד, סובלנות, ואחריות. עוגן הדיאלוג ועוגן היזמות.

הדיאלוג מלמד אותנו להיות בהקשבה לאחר, מתוך הבנה אמפתית לסיפורו, להעצים ולהצמיח אותו מתוך חזקותיו לצורך יצירת תלות הדדית. היזמות מחזקת את התלות ההדדית בין הקבוצה, מעודדת חינוך לחשיבה ושותפות יוצרת דרך למידת עמיתים.

פעולות ייחודיות המתקיימות בבית החינוך לקידום הרוח הדיאלוגית:

  • מעגלי שיח בפתיחת יום וסיכום יום.
  • שעת ש"י – שעה של מחנך המקיים מפגשי שיח עם קבוצת תלמידים.
  • מפגש מנהלת – שיח תלמידים עם המנהלת.
  • מהו"ת – הערכה ומשוב ברוח דיאלוגית בין מורה – הורה ותלמיד.
  • תלמידים המבצעים תפקידים של שגרירי שלום, שגרירי מפתח הלב, שגרירי ספורט ועוד..
  • Betaקפה – דיאלוג קהילתי.

פעולות ייחודיות המתקיימות בבית החינוך לקידום הרוח היזמית:

  • פרוייקט "יוצרים שינוי" בבית החינוך ובקהילת חריש.
  • יוזמות מורים – קמפוס חוגים –מורים מלמדים תלמידים שיעורים המשמעותיים בעבורם כגון: תעופה, ריקוד, נגרות, בישול ועוד.
  • יוזמות הורים – נבחרת שחמט.

יחד עם זאת, אנו מקדמים בבית החינוך הוראה דיפרנציאלית המהווה כציר מרכזי בבית החינוך. התלמידים לומדים בקבוצות קטנות ובתחנות למידה לצורך פתיחת ערוצי הלמידה וקידום תפקודי הלומד.