חרדי לבנות "מעיין האמונה"

שם המנהלת

מנהלת: סמדר צורישדי
טלפון:052-8685565

כתבות

כתובת: האלון 6, חריש

טלפונים

טלפון04-6297634

 

 

כתובת מייל: [email protected]

חזון ביה"ס

להיות בית חינוך חרדי-איכותי, המוביל את תלמידותיו להיות שומרות תורה ומצוות מתוך חיבור מורגש ומושכל.

בית הספר נועד לתת מענה לציבור המבקש לחנך את בנותיו לדרך ארץ, צניעות, פשטות, ומידות טובות, חיי תורה, מצוות, מצוות ויראת שמיים מתוך שמחה ואהבה לתורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל, באווירה לימודית חיובית ומצמיחה.

אנו שואפים בכל האירועים ושיטות החינוך בבית ספרנו לחבר את התורה והמצוות לחיי היום יום של הילדות וליצור לימוד שאינו פונה אל השכל בלבד אלא גם אל הנפש ואל הרגש ובדרך זו אנו מבקשים להאדיר את הרצון הפנימי של כל ילדה לאהוב את הקודש מתוך גישה של 'דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום'.

אני מאמינה, בקיום שיח מכבד מול הצוות החינוכי והורי בית הספר בשיטת: "הדלת הפתוחה" כל דבר ועניין שתצטרכו לשאול, לוודא, אני כאן בשבילכם!

אני מאמינה, בהחדרת יראת שמים טהורה ומתיקות בקיום המצוות להבין שתורתנו היא תורת חיים במלוא מובן המילה .

אני מאמינה, בחדשנות פדגוגית שיעד זה השנה יקבל מקום של נוכחות משמעותית "חוד החנית של בית החינוך" ברמה של מקצועיות, צמצום פערים, מענה לשונות, למידה משמעותית משוב מקדם למידה ומצוינות בכל תחומי הליבה.

נקודות החוזק שלנו:

  • יחס אישי - צוות מקצועי, כיתות קטנות
  • חדשנות פדגוגית בכל תחומי הדעת-הכנסת מגוון שיטות הוראה המותאמים לכל כיתה.
  • חינוך מקצועי,ופדגוגי.
  • טיפול בפרט ובכל המעטפת הרגשית של הבת
  • שיתוף פעולה בין כל הגורמים הרשמיים שסובבים את בית החינוך.
  • מענה לשונות- בית הספר מוביל את ההוראה הדיפרנציאלית תוך מתן כלים לתלמידות המצטיינות ולתלמידות המאתגרות.
  • שיתוף פעולה מלא עם מנהיגות הורית של בית החינוך  ויו"רית בית החינוך: הגב' רחלי יצחק