דבר המנהל

ממ"ד "תלמי הדר"

שם המנהלת

מנהלת: אתי רוקח

כתבות

כתובת: רחוב הרימון 8 חריש

טלפונים

טלפון: 04-6609445

 

 

 

כתובת מייל: mamadharish1@gmail.com  / rokaheti@gmail.com 

כתובת אתר ביה"ס: www.facebook.com/mamadharish  

 

אנו מאמינים:

א. כי יסוד האדם הוא טוב! - ולכן, נחנך את התלמיד לאמון בעולם, אופטימיות ואהבה.

ב."דרך ארץ קדמה לתורה" - חינוך למידות טובות ונועם הליכות, ערכי המורשת היהודית, ערכים תרבותיים ולאומיים.

ג. "גירסא דינקוטא לא משתכחא" - עלינו לנצל את מוחם הפורה של הילדים, חוזקותיהם, סקרנותם הטבעית וצמאונם לידע, ולהאהיב עליהם את הלמידה, להרחיב את אופקיהם ולעודדם לחקר וליזמות.

ד. מגדלים היום את ילד המחר! - למידה מוטת עתיד-פיתוח תפקודי לומד, הקניית הרגלי למידה ורכישת ארגז כלים שיסייעו להם להיות "לומדים עצמאיים" בהווה ובעתיד.

 

ייחודיות ביה"ס:

א. מענים פרטניים – ראיית התלמיד בראיה הוליסטית, ובניית תוכנית הנותנת מענה לצרכים ייחודיים (לימודיים, רגשיים, חברתיים).

ב. מיצוי הפוטנציאל הייחודי הטמון בכל תלמיד ויצירת פלטפורמות המאפשרות ביטוי לייחודיותו התפתחות והעצמה. הפעלת סדנת "מייקרים"-לפיתוח סקרנות ומוח חוקר, בתחומי דעת מגוונים המאפשרים פעילות לימודית ומעשירה לקהל רחב של לומדים ולתחומי עניין מגוונים.

ג. אוריינטציה קהילתית – ראיית הקהילה הבית ספרית כשותפה לקביעת החזון, מהלכים בית ספריים, שיפור וקידום בית הספר בהיבטים שונים (חזות, בניית סביבות לימודיות, פרוייקטים ייחודיים ותוכניות לימודיות ייחודיות)

ד. פדגוגיה חדשנית מותאמת למיומנויות ה21-למידה רב תחומית, עידוד חשיבה המצאתית. ויצירתית, מעורבות חברתית, מיומנות של עבודה רב גילאית, שיתופית וצוותית.

ה. חשיפה למורשת היהודית ולמסורת "בית סבא" ברוח מקרבת וחווייתית. לימוד בכיתות מעורבות (בנים ובנות) עד לכיתה ד'-ה'.

ו. יצירת מרחב לימודי המאפשר התנסות בבחירה חופשית תוך חינוך לתהליך קבלת החלטות ולקיחת אחריות .

ז." לאורו נלך"- שימת דגש על ערכים והנהגות של דרך ארץ, ערבות הדדית, ראיית הטוב, גבורה, מנהיגות וציונות לאור משנתו של הדר גולדין ז"ל