פרויקטים בגני הילדים בחריש בשיתוף משרד החינוך

"ספריית פיג'מה" - מסורת של סיפורי לילה טוב

פרויקט לאומי לעידוד הקריאה, לטיפוח השפה ולחינוך לערכים בגני הילדים במטרה להנחיל לילדים אהבה לספרים ולקדם מסורת של קריאה ושל שיחות עם ערכים ומורשת בגן ובבית. הספרים מזמנים רגעים קסומים של יחד, פותחים ערוצי שיחה וקשר עם הילדים ומאפשרים זמן של שיחה, הקשבה והנאה משותפת.

"בריאות השן"

תכנית לחינוך וקידום בריאות הפה והשיניים עבור תלמידי גן ובתי ספר, אופן הלמידה הינו חוויתי ויצירתי, שמטרתה ללמד את חשיבות השמירה על שיניים בריאות - לדיבור, לאכילה ולבריאות. התכנית תלווה על ידי רופא שיניים שיגיע לגני הילדים.

"גוגלה"  – עולם המתוקשב (עולם המחשבים)

במסגרת התכנית יוכנסו כלים ממוחשבים לגני הילדים על מנת להכין את הילדים לעולם המתוקשב כדי שיוכלו לפעול בו בדרך הטובה ביותר, בו הם גדלים ומתפתחים  שתמצה את יכולתם.

"זמר לך" - לגיל הרך

תכנית בה ילדי הגיל הרך ייחשפו לזמר העברי במטרה להטמיע את מיטב הזמר העברי בקרב הילדים ולהעשיר את השפה, לטפח תרבות, ולקדם רכישת מיומנויות וכישורים נוספים בגיל זה.

"ילדי הגן מתחברים לכנסת"

תכנית לילדי הגנים להיכרות ראשונית עם הכנסת לפיתוח זהות ושייכות דרך סמלי המדינה במטרה להנגיש את חווית פעילות הכנסת.

» תשובות לשאלות נפוצות
» בעלי תפקידים חינוך