"ספריית פיג'מה"

פרוייקט לאומי לעידוד הקריאה, לטיפוח השפה ולחינוך לערכים בגני הילדים במטרה להנחיל לילדים אהבה לספרים ולקדם מסורת של קריאה ושל שיחות עם ערכים ומורשת בגן ובבית.

"בריאות השן"

תכנית שמטרתה ללמד את חשיבות השמירה על שיניים בריאות - לדיבור, לאכילה ולבריאות. התכנית תלווה על ידי רופא שיניים שיגיע לגני הילדים.

"גוגלה"

במסגרת התכנית יוכנסו כלים ממוחשבים לגני הילדים על מנת להכין את הילדים לעולם המתוקשב בו הם גדלים ומתפתחים.

"זמר לך" - לגיל הרך

תכנית בה ילדי הגיל הרך ייחשפו לזמר העברי במטרה להעשיר את השפה ולקדם רכישת מיומנויות וכישורים נוספים בגיל זה.

"ילדי הגן מתחברים לכנסת"

תכנית לילדי הגן להיכרות ראשונית עם הכנסת דרך סמלי המדינה לפיתוח זהות ושייכות