בעלי תפקדים 

שירה הר-צבי - קצינת ביקור סדיר

טלפון - 04-6186033

דוא"לshira@harish.muni.il

 

תפקיד המחלקה

  • איתור וטיפול בתלמידים בסכנת נשירה

  • ליווי פרטני של תלמידים בכל מסגרות החינוך בישוב ומוסדות מחוץ לישוב.

  • מפגשים בבתי הספר.

  • השתתפות בוועדת שילוב, השמה וכו'

  • בניית תכניות אישיות לתלמידים בשיתוף משרד החינוך.

  • הפנייה לאבחונים עפ"י הצורך.

  • רישום וליווי תלמידים לבתי ספר.

  • דיווח שבועי במערכת ממר"א למוקד משרד החינוך.