במערכת החינוך בחריש פועלות מסגרות חינוכיות מותאמות  לתלמידי החינוך המיוחד, המתגוררים בעיר ומחוצה לה.

מערכת חינוך מטפלת  בילדים  עם צרכים מיוחדים, מגיל 3 ועד גיל 21, משולבים במסגרות החינוך הרגיל, בחינוך המיוחד לסוגיו ובמסגרות משלבות אחרות.

לכל ילד וילדה בחינוך המיוחד מותאמת מסגרת חינוכית וטיפולית המעניקה להם מענה הולם ומיטבי לצרכיהם, בין אם בחינוך המיוחד ובין אם בחינוך הרגיל, בכיתות החינוך המיוחד או בשילוב יחידני בעזרת תוספת של שירותים חינוכיים וטיפוליים

"הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים,

 הדואג לדורות מחנך אנשים"

יאנוש קורצ'אק

» תשובות לשאלות נפוצות
» טפסים להורדה