מערכת החינוך המיוחד בחריש מעניקה מענה חינוכי לתלמידים בגילאי 21-3 מכל המגזרים, בעלי קשיים שונים, ובכלל זה מעניקה מענה לילדי הגנים בחינוך המיוחד.

חשיבות עליונה היא למצוא לכל תלמיד את המסגרת המתאימה לו בהתאם לצרכיו. שילוב תלמיד במסגרת חינוך מיוחד תתרחש רק לאחר שמוצו כל אפשרויות הטיפול בחינוך הרגיל. השירותים לתלמידים הזכאים לחינוך מיוחד כוללים שילוב במסגרות רגילות עם ליווי מתאים, בכיתות קטנות מותאמות או בכיתות רגילות.

חוק החינוך המיוחד מאפשר לילדים בעלי צרכים מיוחדים ללמוד במסגרת החינוך המיוחד או במסגרת החינוך הרגיל, בשילוב יחידני או קבוצתי, בעזרת תוספת של הוראה ושירותים מיוחדים.

תלמידי חנ"מ בחריש

ליווי ילדי הישוב שזכאים למסגרת חנ"מ למסגרות מתאימות.

  • רישום לבתי ספר
  • התחייבות כספית של הרשות למחלקת החינוך הקולטת.
  • ארגון מערך הסעות לחנ"מ
  • קיום ועדות
  • רישום תלמידים במערכת משבצת של משרד החינוך

ועדות חנ"מ

  • ועדות שילוב בגנים
  • ועדות השמה לילדי הגנים ובתי הספר
  • ועדות ערר

זכאות לחינוך מיוחד

הורים לתלמידים שקיבלו זכאות לחינוך מיוחד (ועדת השמה או ועדת שילוב) יעבירו את כל המסמכים המתאימים וזאת על מנת להסדיר את המשך הזכאות,
כניסה לטופס הרשמה - תהליך רישום למסגרות חנ"מ
קיימת אפשרות להשאיר טפסים במרכז שירות לתושב בשעות קבלה.

» תשובות לשאלות נפוצות
» טפסים להורדה
» טופס ויתור סודיות
» צור קשר מחלקת חינוך