מערכת החינוך המיוחד בחריש מעניקה מענה חינוכי לתלמידים בגילאי 21-3 מכל המגזרים, בעלי קשיים שונים.

חשיבות עליונה היא למצוא לכל תלמיד את המסגרת המתאימה לו בהתאם לצרכיו. שילוב תלמיד במסגרת חינוך מיוחד תתרחש רק לאחר שמוצו כל אפשרויות הטיפול בחינוך הרגיל. השירותים לתלמידים הזכאים לחינוך מיוחד באפרת כוללים שילוב במסגרות רגילות עם ליווי מתאים, בכיתות קטנות מותאמות או בכיתות רגילות.

 

חוק החינוך המיוחד מאפשר לילדים בעלי צרכים מיוחדים ללמוד במסגרת החינוך המיוחד או במסגרת החינוך הרגיל, בשילוב יחידני או קבוצתי, בעזרת תוספת של הוראה ושירותים מיוחדים.

 

תלמידי חנ"מ בחריש

ליווי ילדי הישוב שזכאים למסגרת חנ"מ למסגרות מתאימות.

  • רישום לבתי ספר
  • התחייבות כספית של הרשות לרשות החינוך הקולטת.
  • ארגון מערך הסעות לחנ"מ
  • קיום ועדות
  • רישום תלמידים במערכת משבצת של משרד החינוך

 

ועדות חנ"מ

  • ועדות שילוב בגנים
  • ועדות השמה לילדי הגנים ובתי הספר
  • ועדות ערר

 

זכאות לחינוך מיוחד -

הורים לתלמידים שקיבלו זכאות לחינוך מיוחד (ועדת השמה או ועדת שילוב) יעבירו את כל המסמכים המתאימים וזאת על מנת להסדיר את המשך הזכאות, לפרטים ניתן לפנות למחלקת חינוך 04-6186033, אפשר להעביר את המסמכים דרך המייל: edu@harish.muni.il  או בפקס - 15346186049