ילדים עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל (סייעת רפואית)

מדינת ישראל מכירה בזכויותיהם של תלמידים בעלי צרכים רפואיים ייחודיים ללמוד במסגרות חינוכיות רגילות, תוך קבלת סיוע לביצוע טיפולים פולשניים או פעולות למניעת מצבים מסכני חיים. הנושא מוסדר בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 11/13 "מלווה אישי לתלמיד עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל (סייעת רפואית)". יש להודיע למח' גני-ילדים במועד הרישום אם ילדכם זקוק למלווה אישי (סייעת רפואית)  ודרוש להם ליווי בגן. יש לצרף חוות דעת עדכנית מרופא מקצועי, המפרט את מהות המצב הרפואי ואת הטיפול הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי.

בעת הרישום יש להציג/לסרוק מסמכים רפואיים לצורך שיבוץ מיטבי. בחודש אפריל תיפתח המערכת להגשת הבקשות לסיוע רפואי וייתכן שתדרשו להציג מסמך רפואי עדכני לשנה של תשע"ט.

לידיעתכם, אישור סייעת רפואית הינו בסמכות משרד החינוך, מנהל הפדגוגי, הפיקוח על הבריאות.

לנוחיותכם קישורים למידע מפורט בנושא: