במועצה מקומית חריש כמועצה צומחת אין עדין בתי ספר תיכונים בישוב ועל כן ילדי החינוך העל יסודיים יוצאים ללמוד (בהסעות) בבתי ספר באזור על פי מיפוי של משרד החינוך.

רישום לבתי הספר העל ייסודים לשנת הלימודים תשע"ט יפתח בחודשים הקרובים ויפורסם באתר המועצה.

תושבים חדשים המגיעים בשנת הלימודים הנוכחית יפנו למחלקת החינוך במועצה לשם רישום למוסד החינוכי המתאים ביותר.