ימים פתוחים וימי היכרות בבתי הספר בחריש

 

בית החינוך הממלכתי "תלמי רון"

יום שלישי, ט"ז אייר 18/05/01
בשעה 19:00 להורי הילדים
העולים לכיתות א'
בית הספר פתוח לביקור של ההורים המעוניינים
בתיאום מראש עם המזכירות
04-8779981

ממ"ד "תלמי הדר"

להורים וילדים |
יום שישי, י"ח סיוון 01/06/18
בנוסף נקבעו 3 תאריכים נוספים למפגשים בבית הספר:
יום רביעי, כ"ט שבט 18/02/14( 30:08)
יום שישי, ז' ניסן 18/03/23( 00:09)
יום שישי, י"ט אייר 18/05/04( 00:09)
לפרטים והרשמה: 04-6609445

 

ממ"ד תורני "כנפי רוח"

יום שישי, כ"ב אדר
09/03/18 , 00:09
יום שישי כ"ה סיון
08/06/18 ,00:9
לפרטים והרשמה:
04-6609445

ממ"ח בנות "מעיין האמונה"

שני-שלישי,
כ"ז-כ"ח שבט
18/02/13-12
בשעה 30:09
לפרטים והרשמה:
04-6297634

ממ"ח בנים "תורת חיים"

בית הספר פתוח לביקור של ההורים המעוניינים בימים א'-ה'
בתיאום עם המזכירות:
04-6649452