מנהל אגף חירום וביטחון - מורדי בן שמעון

משרד: 04-6186008
פקס: 04-6255005
דוא"ל: kabat@harish.muni.il

לפניות בזמן מקרי חירום, דיווח על מפגעים, צירים סגורים, תקלות וכדומה:

מוקד ומרכז השירות לתושב: 6719*
סיור ביטחון 24/7: 052-5049401
טלפון שומרים: 052-5049401

מנהלת מוקד עירוני - אביה גמזו

משרד : 04-6186021
פקס: 04-6255005
דוא"ל: aviah@harish.muni.il

קב"ט מוסדות חינוך - רמי חטב

משרד : 04-6186054
פקס: 04-6255005
דוא"ל: kabat.edu@harish.muni.il

שוטר קהילתי: שחר עזרא
050-5069013

מזכירת אגף בטחון - מורן רגב

משרד: 04-6186039

 

חירום 

הצטידות בחירום

דפיברליטור

מקלטים

רעידת אדמה

דפיברליטור

התנדבות בחירום

מפת חירום

שריפות

ביטחון בטיחות וחירום למוסדות חינוך

 

 

 

אודות האגף

מחלקת החירום והביטחון אחראית על הביטחון בעיר  וההערכות לחירום של המועצה ומוסדותיה והיא הגוף המקשר בין העירייה לגורמי החירום  והביטחון השונים ובהם: משטרת ישראל, מד"א, כיבוי אש, צה"ל ,פיקוד העורף , משמר הגבול והמשמר האזרחי.

המועצה המקומית חריש חרטה על דגלה מתן ביטחון ותחושת ביטחון לכלל התושבים. המועצה עושה את מירב המאמצים בהקניית ביטחון לתושבי העיר, הן באמצעים טכנולוגיים והן אבטחה במוסדות החינוך ובאבטחת העיר.

אגף הביטחון במועצה מספק שירותים שונים הכוללים בין השאר:

 • הפעלה ופיקוח על האבטחה במרחב הישוב
 • הכנת הרשות לאירועי חירום
 • ניהול ופיקוח על מערך האבטחה במוסדות החינוך
 • פיקוח על מערך המקלטים ברשות
 • אבטחת אירועים
 • שירותי שיטור קהילתי
 • הפעלת מוקד עירוני וחמ"ל

לאחרונה בוצעו מספר פעולות להגברת הביטחון בעיר:

 • הוארכו שעות השמירה בבתי הספר וגני הילדים עד השעה 16:00
 • הוגברה נוכחות בעלי תפקידים חמושים ביישוב
 • הוכפלה האבטחה במוסדות החינוך לשני שומרים לכל מתחם חינוך
 • העיר רושתה ב 66 מצלמות אבטחה הנשלטות על ידי מוקד "רואה" 10

בחריש קיים סיור ביטחוני הפועל 24/7 .
בכל מוסדות החינוך מתקיימת אבטחה בשעות 07:00-16:00/17:00 .
המועצה המקומית מפעילה מוקד עירוני בטלפון 106 .

חריש תצטרף באופן מיידי לתוכנית "עיר ללא אלימות" והמשטרה תקדם הקמת נקודת משטרה בעיר כבר בחודשים הקרובים. בטווח הרחוק יותר יקודם מתחם חירום עירוני במעו"ף, שיכלול תחנת משטרה, תחנת כיבוי אש ותחנת מד"א. אלה כבר תוקצבו בהחלטת הממשלה שאושרה לפני כמה חודשים.

בעתיד מתוכננות פעולות נוספות בתחום הביטחון

 • היערכות להקמת כיתות כוננות בנושאי חירום
 • התקנת מערכות התרעה במוסדות החינוך והמועצה
 • פיתוח של מרכיבי ביטחון טכנולוגיים בעיר

חזון האגף

הקמת אגף חירום ובטחון אשר ייתן מענה בטחוני והיערכות לחירום לכלל מעגלי החיים בעיר חריש , תו"כ הקניית תחושת בטחון לכלל תושבי העיר בכל נקודת זמן

יעדי האגף

 • טיפול שוטף בנושאי הביטחון בעיר.
 • אבטחת מוסדות חינוך וגנים והיערכות לחירום
 • הפעלה ובקרה של גופי הביטחון השונים המופקדים על אבטחת ושמירת העיר.
 • הגברת המוכנות העירונית לטיפול באירועי חירום.

המשמר האזרחי/ מתמי"דים ( מתנדבים במדים):

בכוונת הרשות המקומית להקים גוף התנדבותי תחת משטרת ישראל שיעסוק בתחום המשמר האזרחי בחריש , פעילות המתנדבים תבוצע בחריש מתוך מגמה לשמור על הבית לצד המשך תנופת הבנייה בחריש .

המעוניינים להתנדב לכך יוכלו לפנות לשוטר הקהילתי שי ורדי  וכן למפקד בסיס הפעלה מנשה שמוליק אחינועם .המועמדים יאושרו ע"י משטרת ישראל ויעברו הכשרה מתאימה .

טלפונים : מג"ב , שמוליק אחינועם  0506277960 


מוקד עירוני 106 – מוקד רואה

בשנת  2017 יחל לפעול באופן קבוע מוקד עירוני מתוך המועצה ,אשר יהווה כתובת עיקרית לפניות התושבים .

מוקד זה ישמש גם כמוקד בטחוני ומוקד רואה ויהווה את הקשר השיר לתושב מצד אחד ומצד שני לכול גורמי החירום הנדרשים בעת אירוע ובעתות חירום .

בימים אלו משלימה המועצה התקנת מערכות מצלמות ביישוב ( כ 70  מצלמות )אשר יהוו את העיניים שלנו למניעת וונדליזם והבטחת הביטחון האישי של התושבים , תוך מניעה , הרתעה ויצירת יכולת תגובה בזמן אמת כתגובה לאירוע אלימות או אירוע אחר המתרחש ביישובינו 

 

מקלטים ומרחבים מוגנים:

על פי חוק התכנון והבניה ישנה חובת בניית מרחב מוגן / מקלט בכל מבנה חדש וזאת משנת 1964. ככלל בעיר חריש כלל המבנים למגורים  מצוידים במרחבים מוגנים וכן מוסדות הציבור ובתי הספר .

במבני מגורים אשר להם מקלטים משותפים בקומת הכניסה , התושבים נדרשים לשמור על תקינות המקלט בעל עת .

מרחבים מוגנים או מקלטים משותפים המשמשים לתכלית אחרת בזמן שגרה – יש לוודא כי פינוי המרחב/ מקלט מתאפשר תוך 4 שעות ממתן הנחייה בזמן חירום/ הסלמה .

מרחבים מוגנים לתכלית דו שימושים בשגרה נדרש אישור מיוחד .

לשאלות וסיוע – ניתן לפנות לאגף הביטחון.


משק לשעת חירום:

על פי חוק, הרשות המקומית  הינה מפעל חיוני. משמעותו של דבר, על מנת שהרשות בחירום  תוכל  להמשיך ולתת שירותים חיוניים לתושבי העיר בשעת חירום- מרותקים עובדי  העירייה הפטורים משירות מילואים לעבודה, וממלאים תפקידים שונים על פי  ההיערכות העירונית לשעת חירום, סגל הוראה עובדי משרד החינוך ועובדי בתי הספר מרותקים אף הם לטובת ניהול מרכז קליטה בחירום .

 

וועדת מל"ח עירונית (משק לשעת חירום):

ברשות המקומית חריש   קיימת ועדת מל"ח אשר בראשה עומד ראש המועצה . בוועדה בעלי תפקידים חיוניים  שונים אשר מפעילים את המערכת העירונית בזמן חירום. הוועדה מתכנסת ארבע  פעמים בשנה ודנה בכל הנושאים הקשורים להיערכות בזמן חירום ובמתן מענה הולם לאוכלוסייה בעת משבר . כמו כן, מתבצעים תרגילים פנימיים ותרגילים ע"י גורמי חוץ.

 

וועדת משנה לפס"ח (פינוי, סעד, חללים):

בתוך מערך החירום קיימת וועדת משנה אשר תפקידה להיערך לטיפול באוכלוסייה המקומית במצבים שבהם יהיה צורך לפנות אוכלוסייה מהבתים. בוועדה חברים גם גורמי חוץ  כגון משטרת ישראל, פיקוד העורף, הביטוח הלאומי ועוד. מרכז ההפעלה העירוני בשעת חירום מופעל מהמרחב המוגן אשר בתחתית מבנה המועצה  (אגף החירום והבטחון- ליד הועדה לתכנון ובנייה ) ומתוגבר במוקד מורחב על מנת לקבל את פניות הציבור מהמרכז שירות לתושב .


אבטחת מוסדות חינוך:

בחריש קיימים מוסדות חינוך בהם : 4 בתי ספר, כ- 13 גני ילדים עירוניים ו 3 מעונות יום ציבוריים  ( בשנת הלימודים תשע"ח מתוכננים להיפתח עוד כ 20 גני ילדים ) על פי החלטת ממשלת ישראל ובאחריות משטרת ישראל יוצב מאבטח בכל בית ספר עפ"י קריטריונים שנקבעו . תקצוב האבטחה נעשה ע"י משטרת ישראל והרשות המקומית. בחריש  ישנם 6  מאבטחים בבתי הספר ובאשכולות הגנים, וכן סיור רכוב 24/7 אשר שם את הדגש על אבטחת מעונות היום בחריש ,בשל העובדה כי חריש בתקופת בנייה נרחבת הוצבו מאבטחים גם בגני הילדים ע"מ לתת ביטחון לכלל ילדי חריש בכל מסגרת שבה יהיו .

 

מערך האבטחה הרשותי

מערך האבטחה  הרשותי  כולל את הסיור הביטחוני שמופעל 24/7 לאורך כל השנה לרבות שבתות וחגים ,  מש"ק בטחוני – משמר הגבול ( עידן זה פז ) וכן את השוטר הקהילתי שי ורדי בנוסף לקב"ט הרשות וקב"ט מוסדות החינוך .בין השעות 22:00-06:00 מתוגבר הסיור העירוני במאבטח נוסף .

לצורך ביצוע האבטחה מתבצע מכרז ארצי ע"י החברה למשק וכלכלה, על פי קריטריונים  שנקבעים ע"י משטרת ישראל. החברות העומדות בקריטריונים אלו מורשות לבצע  אבטחה במוסדות החינוך בארץ ונבחרות לתת שירותי אבטחה ע"י זכייה במכרז. מערך האבטחה במוסדות החינוך מצויד במכשירי קשר ,גני הילדים  מזכירויות בתי הספר מצוידים גם בלחצני מצוקה .  המאבטחים מקושרים לקב"ט העירוני , לקב"ט מוס"ח ולשוטר הקהילתי  על מנת לתת מענה מהיר ויעיל לכל  בעיה.

כמו כן מתקיים קשר הדוק עם משטרת עירון .

בכל אירוע חריג הדורש התערבות משטרת ישראל יש לחייג 100 . 

 

קישורים שימושיים

מגן דוד אדום
מגן דוד אדום

כבאות והצלה
כבאות והצלה

משטרת ישראל
משטרת ישראל

פיקוד העורף
פיקוד העורף

  

משרד הכלכלה

משרד הכלכלה

ביטוח לאומי

ביטוח לאומי

חברת החשמל

חברת החשמל

ערן

ער"ן

 

מדריך להפעלת מסנן אב

מדריך להפעלת מסנן אב"כ - תיבת נוח

כל הבריאות