מנהל אגף חירום וביטחון - מורדי בן שמעון

משרד: 04-6186008
פקס: 04-6255005
דוא"ל: kabat@harish.muni.il

לפניות בזמן מקרי חירום, דיווח על מפגעים, צירים סגורים, תקלות וכדומה:

מוקד ומרכז השירות לתושב: 6719*
סיור ביטחון 24/7: 052-5049401
טלפון שומרים: 052-5049401

מנהלת מוקד עירוני - אביה גמזו

משרד : 04-6186021
פקס: 04-6255005
דוא"ל: aviah@harish.muni.il

קב"ט מוסדות חינוך - רמי חטב

משרד : 04-6186054
פקס: 04-6255005
דוא"ל: kabat.edu@harish.muni.il

שוטר קהילתי: שחר עזרא
050-5069013

מזכירת אגף בטחון - מורן רגב

משרד: 04-6186039

 

חירום 

הצטידות בחירום

דפיברליטור

מקלטים

רעידת אדמה

דפיברליטור

התנדבות בחירום

מפת חירום

שריפות

ביטחון בטיחות וחירום למוסדות חינוך

 

 

 

אודות האגף

אגף החירום והביטחון אחראי על הביטחון בעיר  וההערכות לחירום של העירייה ומוסדותיה והוא הגוף המקשר בין העירייה לגורמי החירום  והביטחון השונים ובהם: משטרת ישראל, מד"א, כיבוי אש, צה"ל ,פיקוד העורף , משמר הגבול והמשמר האזרחי.

עיריית   חריש חרטה על דגלה מתן ביטחון ותחושת ביטחון לכלל התושבים. העירייה עושה את מירב המאמצים בהקניית ביטחון לתושבי העיר, הן באמצעים טכנולוגיים והן אבטחה במוסדות החינוך ובאבטחת העיר.

אגף הביטחון במועצה מספק שירותים שונים הכוללים בין השאר:

 • הפעלה ופיקוח על האבטחה במרחב הישוב
 • הכנת הרשות לאירועי חירום
 • ניהול ופיקוח על מערך האבטחה במוסדות החינוך
 • פיקוח על מערך המקלטים ברשות
 • אבטחת אירועים
 • שירותי שיטור קהילתי
 • הפעלת מוקד עירוני וחמ"ל.
 • אבטחת מתקנים אסטרטגיים במרחב הרשות

לאחרונה בוצעו מספר פעולות להגברת הביטחון בעיר:

 • הוארכו שעות השמירה בבתי הספר וגני הילדים עד השעה 16:00
 • הוגברה נוכחות בעלי תפקידים חמושים ביישוב
 • הוצבו מאבטחים במעונות היום
 • העיר רושתה ב 66 מצלמות אבטחה הנשלטות על ידי מוקד "רואה" 106 ובעתיד יותקנו מצלמות נוספות בשכונת הפרחים

בחריש קיים סיור ביטחוני הפועל 24/7 .
בכל מוסדות החינוך מתקיימת אבטחה בשעות 07:00-16:00/17:00 .
העירייה  מפעילה מוקד עירוני בטלפון  106 ( מקו בזק )  וכן בטלפון *6719 ( מכל טלפון )

חריש במהלך השנה הנוכחית לתוכנית "ביטחון קהילתי "

בתחילת שנת 2019 קידמה משטרת ישראל את פתיחת נקודת המשטרה הזמנית ,הממוקמת ברחוב אורן. בטווח הרחוק יותר יקודם מתחם חירום עירוני במעו"ף, שיכלול תחנת משטרה, תחנת כיבוי אש ותחנת מד"א ומרכז הפעלה רשותי לחירום אלה כבר תוקצבו בהחלטת הממשלה שאושרה .

בעתיד מתוכננות פעולות נוספות בתחום הביטחון

 • היערכות להקמת כיתות כוננות בנושאי חירום
 • התקנת מערכות התרעה במוסדות החינוך והמועצה
 • פיתוח של מרכיבי ביטחון טכנולוגיים בעיר
 • תוספת צופרים לחירום בתיאום עם פיקוד העורף
 • הקמת צוותי מתנדבים לחירום בנושאים שונים (חילוץ עזרה ראשונה וקורסי חובשים , כיבוי , ועוד')

חזון האגף

הקמת אגף חירום ובטחון אשר ייתן מענה בטחוני והיערכות לחירום לכלל מעגלי החיים בעיר חריש , תו"כ הקניית תחושת בטחון לכלל תושבי העיר בכל נקודת זמן.

יעדי האגף

 • טיפול שוטף בנושאי הביטחון בעיר.
 • אבטחת מוסדות חינוך וגנים והיערכות לחירום
 • הפעלה ובקרה של גופי הביטחון השונים המופקדים על אבטחת ושמירת העיר.
 • הגברת המוכנות העירונית לטיפול באירועי חירום.

המשמר האזרחי/ מתמי"דים ( מתנדבים במדים):

הרשות המקומית  החלה בשיתוף פעולה עם משטרת ישאל להקמת גוף התנדבותי תחת משטרת ישראל שיעסוק בתחום המשמר האזרחי בחריש , פעילות המתנדבים תבוצע בחריש מתוך מגמה לשמור על הבית לצד המשך תנופת הבנייה בחריש .

המעוניינים להתנדב לכך יוכלו לפנות לשוטר הקהילתי שחר עזרא   וכן למפקד בסיס הפעלה מנשה שמוליק אחינועם .המועמדים יאושרו ע"י משטרת ישראל ויעברו הכשרה מתאימה .

טלפונים: מג"ב, שמוליק אחינועם  0506277960, משטרת ישראל שחר עזרא 0505069013

מוקד עירוני 106 – מוקד רואה

בשנים 2017-2018 הוקם במסגרת המרכז שירות לתושב מוקד 106 אשר פועל במתכונת חלקית , ובשנת 2019 יופעל במתכונת מלאה וקבועה בנושאי ביטחון ושירות מוניציפאלי ,אשר יהווה כתובת עיקרית לפניות התושבים .

מוקד זה ישמש גם כמוקד בטחוני ומוקד רואה ויהווה את הקשר הישיר לתושב מחד גיסא , ומאידך  יהווה את הגורם המקשר לכול גורמי החירום הנדרשים לפעול במרחב הרשו המקומית בעת אירוע ובעתות חירום .

בימים אלו נערכת הרשות המקומית להתקנת מערכות מצלמות בשכונת הפרחים ולהפיכתה של חריש לעיר חכמה .פרויקט זה יכלול הוספת סיבים אופטיים , מצלמות , wifi  בשדרה המרכזית , לחצני מצוקה , מערכת שו"ב וחיישנים נוספים בתחום הלוגיסטי. מערכות אלו  יהוו את העיניים שלנו למניעת וונדליזם והבטחת הביטחון האישי של התושבים , תוך מניעה , הרתעה ויצירת יכולת תגובה בזמן אמת כתגובה לאירוע אלימות או אירוע אחר המתרחש ביישובינו 

מקלטים ומרחבים מוגנים:

על פי חוק התכנון והבניה ישנה חובת בניית מרחב מוגן / מקלט בכל מבנה חדש וזאת משנת 1964. ככלל בעיר חריש כלל המבנים למגורים  מצוידים במרחבים מוגנים וכן מוסדות הציבור ובתי הספר .

במבני מגורים אשר להם מקלטים משותפים בקומת הכניסה , התושבים נדרשים לשמור על תקינות המקלט בעל עת .

מרחבים מוגנים או מקלטים משותפים המשמשים לתכלית אחרת בזמן שגרה – יש לוודא כי פינוי המרחב/ מקלט מתאפשר תוך 4 שעות ממתן הנחייה בזמן חירום/ הסלמה .

מרחבים מוגנים לתכלית דו שימושים בשגרה נדרש אישור מיוחד .

לשאלות וסיוע – ניתן לפנות לאגף  החירום והביטחון.

משק לשעת חירום:

על פי חוק, הרשות המקומית  הינה מפעל חיוני. משמעותו של דבר, על מנת שהרשות בחירום  תוכל  להמשיך ולתת שירותים חיוניים לתושבי העיר בשעת חירום- מרותקים עובדי  העירייה הפטורים משירות מילואים לעבודה, וממלאים תפקידים שונים על פי  ההיערכות העירונית לשעת חירום, סגל הוראה עובדי משרד החינוך ועובדי בתי הספר מרותקים אף הם לטובת ניהול מרכז קליטה בחירום .

וועדת מל"ח עירונית (משק לשעת חירום):

ברשות המקומית חריש   קיימת ועדת מל"ח אשר בראשה עומד ראש המועצה . בוועדה בעלי תפקידים חיוניים  שונים אשר מפעילים את המערכת העירונית בזמן חירום. הוועדה מתכנסת ארבע  פעמים בשנה ודנה בכל הנושאים הקשורים להיערכות בזמן חירום ובמתן מענה הולם לאוכלוסייה בעת משבר . כמו כן, מתבצעים תרגילים פנימיים ותרגילים ע"י גורמי חוץ.

וועדת משנה לפס"ח (פינוי, סעד, חללים):

בתוך מערך החירום קיימת וועדת משנה אשר תפקידה להיערך לטיפול באוכלוסייה המקומית במצבים שבהם יהיה צורך לפנות אוכלוסייה מהבתים. בוועדה חברים גם גורמי חוץ  כגון משטרת ישראל, פיקוד העורף, הביטוח הלאומי ועוד. מרכז ההפעלה העירוני בשעת חירום מופעל מהמרחב המוגן אשר בתחתית מבנה העירייה   (ליד הועדה לתכנון ובנייה ) ומתוגבר במוקד מורחב על מנת לקבל את פניות הציבור מהמרכז שירות לתושב.

אבטחת מוסדות חינוך:

בחריש קיימים מוסדות חינוך בהם : 6 בתי ספר ייסודיים , כ- 43 גני ילדים עירוניים ו 7 מעונות יום ציבוריים  ( בשנת הלימודים תש"פ מתוכננים להיפתח עוד כ 22 גני ילדים  וכ 2 בתי ספר נוספים ) על פי החלטת ממשלת ישראל ובאחריות משטרת ישראל יוצב מאבטח בכל בית ספר עפ"י קריטריונים שנקבעו . תקצוב האבטחה נעשה ע"י משטרת ישראל והרשות המקומית. בחריש  ישנם 15  מאבטחים בבתי הספר ובאשכולות הגנים, וכן סיור רכוב 24/7 אשר שם את הדגש על אבטחת מוסדות החינוך ומוסדות הרשות בחריש ,בשל העובדה כי חריש בתקופת בנייה נרחבת הוצבו מאבטחים גם בגני הילדים ע"מ לתת ביטחון לכלל ילדי חריש בכל מסגרת שבה יהיו .

מערך האבטחה הרשותי

מערך האבטחה  הרשותי  כולל את הסיור הביטחוני שמופעל 24/7 לאורך כל השנה לרבות שבתות וחגים וכן את השוטרים  הקהילתיים  ומפקד נקודת המשטרה בחריש בנוסף למנהל אגף הביטחון והחירום  הרשותי וקצין הביטחון של מוסדות החינוך  מוסדות החינוך .

בין השעות 22:00-06:00 מתוגבר הסיור העירוני במאבטח נוסף .

לצורך ביצוע האבטחה מתבצע מכרז ארצי ע"י החברה למשק וכלכלה, על פי קריטריונים  שנקבעים ע"י משטרת ישראל. החברות העומדות בקריטריונים אלו מורשות לבצע  אבטחה במוסדות החינוך בארץ ונבחרות לתת שירותי אבטחה ע"י זכייה במכרז. מערך האבטחה במוסדות החינוך מצויד במכשירי קשר ,גני הילדים  מזכירויות בתי הספר מצוידים גם בלחצני מצוקה .  המאבטחים מקושרים למוקד העירוני , לקב"ט המוס"ח ולשוטר הקהילתי  על מנת לתת מענה מהיר ויעיל לכל  בעיה.

כמו כן מתקיים קשר הדוק עם משטרת עירון אשר אחראית על המרחב כולו

בכל אירוע חריג הדורש התערבות משטרת ישראל יש לחייג 100.

קישורים שימושיים

מגן דוד אדום
מגן דוד אדום

כבאות והצלה
כבאות והצלה

משטרת ישראל
משטרת ישראל

פיקוד העורף
פיקוד העורף

  

משרד הכלכלה

משרד הכלכלה

ביטוח לאומי

ביטוח לאומי

חברת החשמל

חברת החשמל

ערן

ער"ן

 

מדריך להפעלת מסנן אב

מדריך להפעלת מסנן אב"כ - תיבת נוח

כל הבריאות