מנהל אגף חירום וביטחון - מורדי בן שמעון

משרד: 04-6186008
פקס: 04-6255005
דוא"ל: kabat@harish.muni.il

מנהלת מוקד עירוני - אביה גמזו

משרד : 04-6186021

פקס: 04-6255005

דוא"ל: aviah@harish.muni.il

קב"ט מוסדות חינוך - רמי חטב

משרד : 04-6186054
פקס: 04-6255005
דוא"ל: kabat.edu@harish.muni.il

 

חירום 

הצטידות בחירום

דפיברליטור

מקלטים

רעידת אדמה

דפיברליטור

התנדבות בחירום

מפת חירום

שריפות

ביטחון בטיחות וחירום למוסדות חינוך

תמונות

סרטונים

 

אודות האגף

מחלקת החירום והביטחון אחראית על הביטחון בעיר  וההערכות לחירום של המועצה ומוסדותיה והיא הגוף המקשר בין העירייה לגורמי החירום  והביטחון השונים ובהם: משטרת ישראל, מד"א, כיבוי אש, צה"ל ,פיקוד העורף , משמר הגבול והמשמר האזרחי.

חזון האגף

הקמת אגף חירום ובטחון אשר ייתן מענה בטחוני והיערכות לחירום לכלל מעגלי החיים בעיר חריש , תו"כ הקניית תחושת בטחון לכלל תושבי העיר בכל נקודת זמן

יעדי האגף

  • טיפול שוטף בנושאי הביטחון בעיר.
  • אבטחת מוסדות חינוך וגנים והיערכות לחירום
  • הפעלה ובקרה של גופי הביטחון השונים המופקדים על אבטחת ושמירת העיר.
  • הגברת המוכנות העירונית לטיפול באירועי חירום.

המשמר האזרחי/ מתמי"דים ( מתנדבים במדים ):

בכוונת הרשות המקומית להקים גוף התנדבותי תחת משטרת ישראל שיעסוק בתחום המשמר האזרחי בחריש , פעילות המתנדבים תבוצע בחריש מתוך מגמה לשמור על הבית לצד המשך תנופת הבנייה בחריש .

המעוניינים להתנדב לכך יוכלו לפנות לשוטר הקהילתי שי ורדי  וכן למפקד בסיס הפעלה מנשה שמוליק אחינועם .המועמדים יאושרו ע"י משטרת ישראל ויעברו הכשרה מתאימה .

טלפונים : מג"ב , שמוליק אחינועם  0506277960 


מוקד עירוני 106 – מוקד רואה

בשנת  2017 יחל לפעול באופן קבוע מוקד עירוני מתוך המועצה ,אשר יהווה כתובת עיקרית לפניות התושבים .

מוקד זה ישמש גם כמוקד בטחוני ומוקד רואה ויהווה את הקשר השיר לתושב מצד אחד ומצד שני לכול גורמי החירום הנדרשים בעת אירוע ובעתות חירום .

בימים אלו משלימה המועצה התקנת מערכות מצלמות ביישוב ( כ 70  מצלמות )אשר יהוו את העיניים שלנו למניעת וונדליזם והבטחת הביטחון האישי של התושבים , תוך מניעה , הרתעה ויצירת יכולת תגובה בזמן אמת כתגובה לאירוע אלימות או אירוע אחר המתרחש ביישובינו 

 

מקלטים ומרחבים מוגנים:

על פי חוק התכנון והבניה ישנה חובת בניית מרחב מוגן / מקלט בכל מבנה חדש וזאת משנת 1964. ככלל בעיר חריש כלל המבנים למגורים  מצוידים במרחבים מוגנים וכן מוסדות הציבור ובתי הספר .

במבני מגורים אשר להם מקלטים משותפים בקומת הכניסה , התושבים נדרשים לשמור על תקינות המקלט בעל עת .

מרחבים מוגנים או מקלטים משותפים המשמשים לתכלית אחרת בזמן שגרה – יש לוודא כי פינוי המרחב/ מקלט מתאפשר תוך 4 שעות ממתן הנחייה בזמן חירום/ הסלמה .

מרחבים מוגנים לתכלית דו שימושים בשגרה נדרש אישור מיוחד .

לשאלות וסיוע – ניתן לפנות לאגף הביטחון.


משק לשעת חירום:

על פי חוק, הרשות המקומית  הינה מפעל חיוני. משמעותו של דבר, על מנת שהרשות בחירום  תוכל  להמשיך ולתת שירותים חיוניים לתושבי העיר בשעת חירום- מרותקים עובדי  העירייה הפטורים משירות מילואים לעבודה, וממלאים תפקידים שונים על פי  ההיערכות העירונית לשעת חירום, סגל הוראה עובדי משרד החינוך ועובדי בתי הספר מרותקים אף הם לטובת ניהול מרכז קליטה בחירום .

 

וועדת מל"ח עירונית (משק לשעת חירום):

ברשות המקומית חריש   קיימת ועדת מל"ח אשר בראשה עומד ראש המועצה . בוועדה בעלי תפקידים חיוניים  שונים אשר מפעילים את המערכת העירונית בזמן חירום. הוועדה מתכנסת ארבע  פעמים בשנה ודנה בכל הנושאים הקשורים להיערכות בזמן חירום ובמתן מענה הולם לאוכלוסייה בעת משבר . כמו כן, מתבצעים תרגילים פנימיים ותרגילים ע"י גורמי חוץ.

 

וועדת משנה לפס"ח (פינוי, סעד, חללים):

בתוך מערך החירום קיימת וועדת משנה אשר תפקידה להיערך לטיפול באוכלוסייה המקומית במצבים שבהם יהיה צורך לפנות אוכלוסייה מהבתים. בוועדה חברים גם גורמי חוץ  כגון משטרת ישראל, פיקוד העורף, הביטוח הלאומי ועוד. מרכז ההפעלה העירוני בשעת חירום מופעל מהמרחב המוגן אשר בתחתית מבנה המועצה  (אגף החירום והבטחון- ליד הועדה לתכנון ובנייה ) ומתוגבר במוקד מורחב על מנת לקבל את פניות הציבור מהמרכז שירות לתושב .


אבטחת מוסדות חינוך:

בחריש קיימים מוסדות חינוך בהם : 4 בתי ספר, כ- 13 גני ילדים עירוניים ו 3 מעונות יום ציבוריים  ( בשנת הלימודים תשע"ח מתוכננים להיפתח עוד כ 20 גני ילדים ) על פי החלטת ממשלת ישראל ובאחריות משטרת ישראל יוצב מאבטח בכל בית ספר עפ"י קריטריונים שנקבעו . תקצוב האבטחה נעשה ע"י משטרת ישראל והרשות המקומית. בחריש  ישנם 6  מאבטחים בבתי הספר ובאשכולות הגנים, וכן סיור רכוב 24/7 אשר שם את הדגש על אבטחת מעונות היום בחריש ,בשל העובדה כי חריש בתקופת בנייה נרחבת הוצבו מאבטחים גם בגני הילדים ע"מ לתת ביטחון לכלל ילדי חריש בכל מסגרת שבה יהיו .

 

מערך האבטחה הרשותי

מערך האבטחה  הרשותי  כולל את הסיור הביטחוני שמופעל 24/7 לאורך כל השנה לרבות שבתות וחגים ,  מש"ק בטחוני – משמר הגבול ( עידן זה פז ) וכן את השוטר הקהילתי שי ורדי בנוסף לקב"ט הרשות וקב"ט מוסדות החינוך .בין השעות 22:00-06:00 מתוגבר הסיור העירוני במאבטח נוסף .

לצורך ביצוע האבטחה מתבצע מכרז ארצי ע"י החברה למשק וכלכלה, על פי קריטריונים  שנקבעים ע"י משטרת ישראל. החברות העומדות בקריטריונים אלו מורשות לבצע  אבטחה במוסדות החינוך בארץ ונבחרות לתת שירותי אבטחה ע"י זכייה במכרז. מערך האבטחה במוסדות החינוך מצויד במכשירי קשר ,גני הילדים  מזכירויות בתי הספר מצוידים גם בלחצני מצוקה .  המאבטחים מקושרים לקב"ט העירוני , לקב"ט מוס"ח ולשוטר הקהילתי  על מנת לתת מענה מהיר ויעיל לכל  בעיה.

כמו כן מתקיים קשר הדוק עם משטרת עירון .

בכל אירוע חריג הדורש התערבות משטרת ישראל יש לחייג 100 . 

 

קישורים שימושיים

מגן דוד אדום
מגן דוד אדום

כבאות והצלה
כבאות והצלה

משטרת ישראל
משטרת ישראל

פיקוד העורף
פיקוד העורף

  

משרד הכלכלה

משרד הכלכלה

ביטוח לאומי

ביטוח לאומי

חברת החשמל

חברת החשמל

ערן

ער"ן

 

מדריך להפעלת מסנן אב

מדריך להפעלת מסנן אב"כ - תיבת נוח

כל הבריאות