בעלי תפקידים 

מרלן אהרונסון - מנהלת אגף פנאי וקהילה

טלפון: 04-6186078
דוא"ל: marlen@harish.muni.il

קארין פלג נוימן - מנהלת מחלקת ספורט

טלפון: 04-6186077
דוא"ל: karin@harish.muni.il

 

מישה גורן - מזכירת אגף פנאי וקהילה

טלפון: 04-6186078
דוא"ל: maz.pk@harish.muni.il

 

איתם סלע- רכז יחידת התנדבות

נייד: 052-4711177
דוא"ל: itnadvut@harish.muni.il

 

אור גולני רוזיו - מנהלת מחלקת נוער

טלפון: 04-6186115
נייד: 052-2780060
דוא"ל: noar@harish.muni.il

 

אלונה גבר- קרקליס - רכזת אזרחים וותיקים ועולים חדשים

נייד: 052-4203188
דוא"ל: alona@harish.muni.il

 

נעמה קליין - רכזת חוגים

טלפון: 04-6186000
דוא"ל: naama.k@harish.muni.il

 

אופיר אלון - רכזת תרבות ואירועים

טלפון: 04-6186089
דוא"ל: ofir.alon@harish.muni.il

 

קרן כהן - רכזת תרבות וספרות

דוא"ל: sifriya@harish.muni.il

 

רות רולסמך - מזכירת מתנ"ס

דוא"ל: maz.mtp@harish.muni.il

 

דקל אתיה - רכז נוער

נייד: 053-526789
דוא"ל: racaz.noar@harish.muni.il