שותפים לדרך – שותפים להצלחה

בחרנו לשתף אתכם בבחירת שמות לשכונה ולרחובות  כחלק מתהליכי שיתוף ציבור, חשוב להדגיש כי מילוי שאלון זה הינו יריית הפתיחה של תהליך ארוך, משמעותי ופורה .

כלל הרעיונות יוגשו לועדת השמות הרשותית עם הנימוקים וההסברים שאתם, התושבים תכתבו.

הועדה תקבל החלטה על השמות המתאימים ביותר לשכונות ולרחובות לאחר דיון בכלל ההצעות שיוגשו.

השכונה הנבנית במזרח חריש, ממזרח לשכונת "אבני החן" ומצפון לשכונת "הפרחים", בטבורה של עיר (לפי תכנית המתאר לשכונות העתידיות), תהווה את המרכז העירוני הראשי (מע"ר) של העיר. 

בשכונה מתוכננים לקום 664 יח"ד למגורים, מעל 150,000 מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה, מוסדות חינוך, מוסדות ציבור, מסוף תחבורה ומרכז חירום אזורי אחוד של גופי החירום- משטרה, כיבוי אש ומגן דוד אדום. 

השכונה הנבנית במזרח חריש, ממזרח לשכונת הפרחים, מהווה שכונת מגורים לכ-2,400 יח"ד למגורים, ובכללה מוסדות חינוך (בתי ספר וגני ילדים) ומוסדות ציבור (מתנ"ס, מעונות יום, בתי כנסת, מקוואות וכיו"ב).