להורדת קובץ המידע בנושא תקשורת יעילה עם ילדים במצבי חירום לחצו כאן