הסעות לבתי ספר בשנת הלימודים תש"פ:
בשנתיים האחרונות הופעל מערך הסעות ביישוב באישור חריג של משרד החינוך, טרם התקבל אישור לשנה"ל תש"פ, עדכון  יפורסם בהמשך.


מפת תחנות קיטנות 2019

פריסת תחנות לאיסוף תלמידים ברחבי העיר

קייטנות קיץ בבתי הספר

תושבים יקרים

במהלך קייטנות הקיץ, יפעל מערך ההסעות בעיר במתכונת בה פעל במהלך שנת הלימודים.

מאחלים איסוף בטוח ונוח לכולנו.

 1. גפן 6
 2. דרך ארץ 52
 3. צאלון 2
 4. תמר 35
 5. גפן 57
 6. גפן מול גן אקליפטוס
 7. אורן פינת תאנה
 8. אורן 23
 9. אורן 15
 10. תאנה 23
 11. תאנה 11
 12. גפן – גינת דונה
 13. גפן 62
 14. תמר 11
 15. תמר מול רייסדור
 16. ספיר 6
 17. אודם 2
 18. ספיר פינת שוהם

>> ההמתנה להסעה החל משעה 07:20 <<