שם המכרז תאריך החלטת ועדת השלושה
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז לאספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש 11/08/2021
קול קורא 302/21 למתן שירותים שונים לשפ"ח 23/07/2021
קול קורא 306/21 בקשה לקבלת הצעות מחיר למתן כתיבת ספר מותג ועיצוב מיתוג למועצה 25/07/2021
קול קורא 309/21 להפעלת גני ילדים לחינוך מיוחד 29/07/2021
החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תאום 11/07/2021
פרוטוקול וועדת התקשרויות - החלטה על התקשרות לליסינג תפעולי לכלי רכב 03/05/2021
החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תאום 10/05/2021
פרוטוקול וועדת התקשרויות 03/03/2021
החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תאום 09/02/2021
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז למתן שירותי אבטחה ושמירה 24/12/2020
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח 24/12/2020
וועדת התקשרויות - קול קורא 9/20 "בדמייך חיי 2025" 24/11/2020
וועדת התקשרויות - מחלקת שפ"ח 21/12/2020
וועדת השלושה מוקד רואה 24/12/2020
ועדת התקשרויות 21/12/2020
ועדת השלושה - אספקה, התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות 24/11/2020
ועדת השלושה - הרחבה במגרשים 218,214 16/11/2020
החלטה על הארכת שירותי צילום 15/10/2020
החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תיאום  27/07/2020
החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תאום - מכרז מג/02/2020 23/07/2020
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - סימון כבישים והצבת שלטים ותמרורים 09/06/2020
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור בהיקף של מעל ל- 1,000 מ"ר 08/06/2020
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור בהיקף של מעל ל- 1,000 מ"ר 08/06/2020
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור בהיקף של מעל ל- 1,000 מ"ר 08/06/2020
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור בהיקף של מעל ל- 1,000 מ"ר 12/01/2020
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - תכנון ובניית אולמות ספורט קירויים למגרשי ספורט 12/09/2019
החלטה על התקשרות ישירה בהזמנת מסגרת מול ספר המתמחה באספקת ציוד מחשוב, התקנה ותחזוקה 29/08/2019
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - עבודות פילוג ותמרור 12/08/2019

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - הפעלת צהרונים

26/05/2019

החלטה על התקשרויות לשירותי ניהול ופיקוח - סימון כבישים, שלטים ותמרורים

26/05/2019
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - אספקת ריהוט וציוד 15/05/2019

אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות

30/04/2019
החלטה על התקשרויות לשירותי ניהול ופיקוח - איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה 26/02/2019
החלטה על התקשרויות לשירותי ניהול ופיקוח - תכנון רישוי וביצוע ביה"ס יסודי+ גנ"י במגרש 822/802 14/02/2019
החלטה על התקשרויות לשירותי ניהול ופיקוח - תכנון רישוי וביצוע ביה"ס יסודי+ גנ"י במגרש A803/803 14/02/2019
החלטה על התקשרויות לשירותי ניהול ופיקוח - תכנון רישוי וביצוע אולם ספורט במגרש 220 20/01/2019
החלטה על התקשרויות לשירותי ניהול ופיקוח - תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור בהיקף של מעל 750 מ"ר 13/01/2019
החלטה על התקשרויות לשירותי ניהול ופיקוח - בית ספר יסודי במגרש 206 25/11/2018
החלטה על התקשרות לליסינג תפעולי לכלי רכב 22/10/2018
החלטה על התקשורת לשירותי ניהול ופיקוח מכרז תמרור ושילוט 01/08/2018

החלטה על התקשורת לשירותי ניהול ופיקוח מכרז עבודות סימון כבישים

01/08/2018

החלטה על התקשורת לשירותי ניהול ופיקוח מכרז עבודות גידור ושערים

01/08/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז אספקת ריהוט וציוד מס' רה/12/20177 14/06/2018
החלטות לשרותי ניהול ופיקוח - לאספקה והתקנה של מחשבים וציוד היקפי 14/06/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז תקשוב מוס"ח מס' 25-2018/תק 27/05/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז למתן שירותי ניקיון של שטחים פתוחים וחופים ושירותי טיטוא מכני 08/04/2018
החלטה על התקשרות לליסינג תפעולי לכלי רכב 28/03/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז איסוף ופינוי שאפה ופסולת מוצקה מס': פא/2016/19 06/02/2018
החלטת הרשות המקומית להתקשר באמצעות משכ"ל בניהול ובפיקוח למכרז תחוזקה ואחזקת גינון 18/07/2018