שם המכרז תאריך החלטת ועדת השלושה
החלטה על התקשרות לליסינג תפעולי לכלי רכב 22/10/2018
החלטה על התקשורת לשירותי ניהול ופיקוח מכרז תמרור ושילוט 01/08/2018

החלטה על התקשורת לשירותי ניהול ופיקוח מכרז עבודות סימון כבישים

01/08/2018

החלטה על התקשורת לשירותי ניהול ופיקוח מכרז עבודות גידור ושערים

01/08/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז אספקת ריהוט וציוד מס' רה/12/20177 14/06/2018
החלטות לשרותי ניהול ופיקוח - לאספקה והתקנה של מחשבים וציוד היקפי 14/06/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז תקשוב מוס"ח מס' 25-2018/תק 27/05/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז למתן שירותי ניקיון של שטחים פתוחים וחופים ושירותי טיטוא מכני 08/04/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז איסוף ופינוי שאפה ופסולת מוצקה מס': פא/2016/19 06/02/2018
החלטת הרשות המקומית להתקשר באמצעות משכ"ל בניהול ובפיקוח למכרז תחוזקה ואחזקת גינון 18/07/2018