שם המכרז תאריך החלטת ועדת השלושה
פרוטוקול מכרז משכ"ל מק/19/2022 מבנה חינוך במגרשים 204 ו-231 01/01/2023
החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול ותיאום מכרז מק/19/2022 22/12/22
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 8/12/22
פרוטוקול ועדת השלושה 8/12/22
החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול ותיאום מכרז אס/2/2022 20/11/2022
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח - עבודות פיתוח נופי ואחזקת גנים מס׳ גנ/19/2021 24/10/2022
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז לאספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש 28/09/2022
קול קורא 304/21 להפעלת חוגים/סדנאות/קורסים במועצה - מחליפה למדריכה שעתידה לצאת לחל"ד 28/09/2022
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח מכרז: סימון כבישים, תמרור ושילוט 29/8/2022
החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תיאום מכרז: מג 1/2022 3/7/2022
החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תיאום מכרז: מג 1/2022 17/7/2022
פרוטוקול ועדת התקשרויות 20/6/2022
הודעה על התקשרות עם קבלן מכרז מס' מש20/2021 20/06/2022
פרוטוקול ועדת התקשרויות  12/06/2022
החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תיאום מכרז: מג 1/2022 29/05/2022
החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תיאום מכרז - מי/5/2021 29.05.2022
מכרז למתן שירותי אבטחה ושמירה מס': ש/16/2021 08/05/2022
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח מכרז - גנ/19/2021 04/04/2022
ליסינג תפעולי במסגרת מכרז פומבי מס' לת/15/2021 04/04/2022
החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תיאום מכרז - מק/8/2021 04/04/2022
פרוטוקול ועדת התקשרויות 16/03/2022
החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תיאום מכרז - לת/15/2021 07/02/2022
החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תיאום מכרז - מג/1/2021 21/02/2022
החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תיאום מכרז - מג/1/2021 28/02/2022
פרוטוקול וועדת התקשרויות - קול קורא 303/22 רכז מוסיקה 28/02/2022
שירותי הסעים - מכרז מס' 3/2021 03/03/2022
החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תיאום 21/02/2022
פרוטוקול ועדת התקשרויות - קול קורא 304/21 07/02/2022
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז מס' מש/20/2021 07/02/2022
פרוטוקול ועדת התקשרויות  07/02/2022
אספקת שירותי תקשורת נייחת ואלחוטית תנ/2020/22 07/02/2022
החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תיאום 13/01/2022
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - צהרונים לילדים ותוכנית קיץ 30/12/2021
החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תיאום 27/12/2021
החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תיאום 26/12/2021
החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תיאום 26/12/2021
החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תיאום 23/12/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות 06/12/2021
החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תיאום 06/12/2021
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח - מכרז להקמה ואחזקה של מתקני חשמל ורמזורים 30/11/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות 12/08/2021
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז לאספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש 11/08/2021
קול קורא 302/21 למתן שירותים שונים לשפ"ח 23/07/2021
קול קורא 306/21 בקשה לקבלת הצעות מחיר למתן כתיבת ספר מותג ועיצוב מיתוג למועצה 25/07/2021
קול קורא 309/21 להפעלת גני ילדים לחינוך מיוחד 29/07/2021
החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תאום 11/07/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות - החלטה על התקשרות לליסינג תפעולי לכלי רכב 03/05/2021
החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תיאום 10/05/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות 03/03/2021
החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תיאום 09/02/2021
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז למתן שירותי אבטחה ושמירה 24/12/2020
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח 24/12/2020
ועדת התקשרויות - קול קורא 9/20 "בדמייך חיי 2025" 24/11/2020
ועדת התקשרויות - מחלקת שפ"ח 21/12/2020
ועדת השלושה מוקד רואה 24/12/2020
ועדת התקשרויות 21/12/2020
ועדת השלושה - אספקה, התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות 24/11/2020
ועדת השלושה - הרחבה במגרשים 218,214 16/11/2020
החלטה על הארכת שירותי צילום 15/10/2020
החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תיאום  27/07/2020
החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תיאום - מכרז מג/02/2020 23/07/2020
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - סימון כבישים והצבת שלטים ותמרורים 09/06/2020
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור בהיקף של מעל ל- 1,000 מ"ר 08/06/2020
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור בהיקף של מעל ל- 1,000 מ"ר 08/06/2020
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור בהיקף של מעל ל- 1,000 מ"ר 08/06/2020
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור בהיקף של מעל ל- 1,000 מ"ר 12/01/2020
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - תכנון ובניית אולמות ספורט קירויים למגרשי ספורט 12/09/2019
החלטה על התקשרות ישירה בהזמנת מסגרת מול ספר המתמחה באספקת ציוד מחשוב, התקנה ותחזוקה 29/08/2019
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - עבודות פילוג ותמרור 12/08/2019

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - הפעלת צהרונים

26/05/2019

החלטה על התקשרויות לשירותי ניהול ופיקוח - סימון כבישים, שלטים ותמרורים

26/05/2019
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - אספקת ריהוט וציוד 15/05/2019

אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות

30/04/2019
החלטה על התקשרויות לשירותי ניהול ופיקוח - איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה 26/02/2019
החלטה על התקשרויות לשירותי ניהול ופיקוח - תכנון רישוי וביצוע ביה"ס יסודי+ גנ"י במגרש 822/802 14/02/2019
החלטה על התקשרויות לשירותי ניהול ופיקוח - תכנון רישוי וביצוע ביה"ס יסודי+ גנ"י במגרש A803/803 14/02/2019
החלטה על התקשרויות לשירותי ניהול ופיקוח - תכנון רישוי וביצוע אולם ספורט במגרש 220 20/01/2019
החלטה על התקשרויות לשירותי ניהול ופיקוח - תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור בהיקף של מעל 750 מ"ר 13/01/2019
החלטה על התקשרויות לשירותי ניהול ופיקוח - בית ספר יסודי במגרש 206 25/11/2018
החלטה על התקשרות לליסינג תפעולי לכלי רכב 22/10/2018
החלטה על התקשורת לשירותי ניהול ופיקוח מכרז תמרור ושילוט 01/08/2018

החלטה על התקשורת לשירותי ניהול ופיקוח מכרז עבודות סימון כבישים

01/08/2018

החלטה על התקשורת לשירותי ניהול ופיקוח מכרז עבודות גידור ושערים

01/08/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז אספקת ריהוט וציוד מס' רה/12/20177 14/06/2018
החלטות לשרותי ניהול ופיקוח - לאספקה והתקנה של מחשבים וציוד היקפי 14/06/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז תקשוב מוס"ח מס' 25-2018/תק 27/05/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז למתן שירותי ניקיון של שטחים פתוחים וחופים ושירותי טיטוא מכני 08/04/2018
החלטה על התקשרות לליסינג תפעולי לכלי רכב 28/03/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז איסוף ופינוי שאפה ופסולת מוצקה מס': פא/2016/19 06/02/2018
החלטת הרשות המקומית להתקשר באמצעות משכ"ל בניהול ובפיקוח למכרז תחוזקה ואחזקת גינון 18/07/2018