נוהל - ממשק עבודה מרכז מידע 104 ומוקדי 106 סופי לביצוע.pdf