בעלי תפקידים 

מחלקת גבייה
טלפון: 04-6186000 (שלוחה 2)
דוא"ל: gviya@harish.muni.il
פקס מחלקת ארנונה: 15346186051

 

גיל ליטוב - גזבר המועצה
טלפון: 04-6186000
פקס: 04-6257436

קבלת קהל בתיאום מראש

הנהלת חשבונות
טלפון: 04-61866012/16
דוא"ל: gizbarut@harish.muni.il

קבלת קהל: ימים א'-ה' 9.00-15.00

חשב מלווה - דני אדלר
טלפון: 04-6186000

קבלת קהל בתיאום מראש