רישום לגנים

מפת גנים

מה חדש בחינוך

 

הודעת השיבוץ

מכתבי שיבוץ יישלחו במייל בראשון לחודש יולי. שיבוצים עבור תושבים שיגיעו ו/או ירשמו אחרי חודש יוני יקבלו שיבוץ עד סוף חודש יולי.
השיבוץ יעשה עפ"י מגזר, תאריך לידה, הרכב הגן, אזור מגורים ובקשת ההורים.
מחלקת החינוך שומרת לעצמה את הזכות לשיבוץ בהתאם לשיקולים מקצועיים ואחרים.

הגשת ערר על השיבוץ בגן

ניתן להגיש ערר על השיבוץ לגן, באמצעות אתר העירייה בלבד, בין התאריכים 1-7/7/19 כ"ח סיון עד ז' תמוז תשע"ט. עפ"י פרמטרים הקבועים במערכת ובתוספת של עד 20 תווים בלבד.
הערעור יידון בין היתר בהתאם לקריטריונים הבאים:
הגשת ערעור במועדו (יפורסם באגרת השיבוץ ובאתר השיבוץ)
אזור רישום
גיל הילד/ה
סיבות רפואיות חריגות
וזאת על בסיס מקום פנוי בגן המבוקש

עם סיום הטיפול בבקשת הערעור, נודיע לכם באמצעות המייל.
יש לוודא בעת הרישום כי כתובת המייל מעודכנת.
תשובות לערעורים יינתנו עד התאריך 22.7.19  י"ט תמוז תשע"ט.

ביטול רישום

ביטול רישום נדרש עקב מעבר לעיר אחרת או מעבר למסגרת חינוכית פרטית. ללא הסדרת ביטול הרישום לא ניתן לבצע רישום בעיר אחרת והדבר עלול לגרור חיובים בגין תשלומי חינוך שלא לצורך.

ניתן לשלוח את הבקשה למחלקת החינוך באמצעות טופס בקשה לביטול רישום

חתום על ידי שני ההורים, בצירוף המסמכים הנדרשים.

את הטופס יש לשלוח לכתובת המייל של מחלקת החינוך:  maz.edu@harish.muni.il   

ניתן לבטל רישום בכל שלב, אך מומלץ לעשות זאת מוקדם ככל שניתן.

שימו לב! לאחר הודעת הביטול לא ישמר המקום בגן שבו שובץ ילדכם.

» שאלות ותשובות
» טפסים להורדה
» צור קשר מחלקת חינוך