הודעה לציבור הבוחרים בחריש
הרינו לעדכן, כי כל מי שקיבל הודעה לבוחר שהקלפי שבו הוא אמור להצביע ביום הבחירות לרשויות המקומיות ב-30.10.18 ,
הינו בית ספר תלמי הדר ברחוב רימון 7 חריש, הכוונה לבית ספר כנפי רוח ברחוב רימון 7 חריש.
בברכה,
יחיא כמאל, מנהל הבחירות חריש

 

הודעת תיקון למודעת הבחירות למועצת חריש

למעבר למודעה בדבר אופן ההצבעה לחצו כאן

למעבר להודעה בדבר קולות פסולים לחצו כאן

לצפייה בפירוט המפלגות בחריש לחצו כאן

לצפייה בדוגמאות לפתקי הצבעה שאושרו על ידי מנהל הבחירות לעיריית חריש

להורדת ההודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות לחצו כאן

להודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים לחצו כאן

להגשת מועמדות למזכיר קלפי לחצו כאן

התקשרויות בין רשימות מועמדים (הסכמי בחירות)