הודעה לציבור הבוחרים בחריש
הרינו לעדכן, כי כל מי שקיבל הודעה לבוחר שהקלפי שבו הוא אמור להצביע ביום הבחירות לרשויות המקומיות ב-30.10.18 ,
הינו בית ספר תלמי הדר ברחוב רימון 7 חריש, הכוונה לבית ספר כנפי רוח ברחוב רימון 7 חריש.
בברכה,
יחיא כמאל, מנהל הבחירות חריש

 

לצפייה בדוגמאות לפתקי הצבעה שאושרו על ידי מנהל הבחירות למועצה מקומית חריש

להורדת ההודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות לחצו כאן

להודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים לחצו כאן

להגשת מועמדות למזכיר קלפי לחצו כאן

התקשרויות בין רשימות מועמדים (הסכמי בחירות)