"התנדבות היא מעשה שנעשה מרצונו החופשי של האדם למען מישהו אחר (לא קרוב משפחה) וללא תמורה חומרית"

ההרשמה נסגרה