"התנדבות היא מעשה שנעשה מרצונו החופשי של האדם למען מישהו אחר (לא קרוב משפחה) וללא תמורה חומרית"

פרטים אישיים אודות המועמד (ימולאו עבור מועמד/ת יחיד/ה)

תחום התנדבות

(מתי? באיזו תדירות? עבור מי?)

פרטי הממליצ/ה