לוח חופשות לפעילות חוגים בחריש תשע"ט (2018-2019)

תאריך יום מועד הערות חזרה לפעילות
7.10.18 פתיחת עונת חוגים תשע"ט
2-10.12.18 ראשון- שני חנוכה פעילות כרגיל פעילות כרגיל
21.1.19 שני ט"ו בשבט פעילות כרגיל פעילות כרגיל
21-22.3.19 חמישי- שישי פורים אין פעילות יום ראשון 24.3.19
11-27.4.19 חמישי- שבת פסח אין פעילות יום ראשון 28.4.19
1.5.19 רביעי ערב יום השואה פעילות עד השעה 18:30  
7.5.19 שלישי ערב יום הזיכרון פעילות עד השעה 18:30  
8-9.5.19 רביעי- חמישי יום העצמאות אין פעילות יום שישי 10.5.19
23.5.19 חמישי ל"ג בעומר פעילות כרגיל פעילות כרגיל
8-10.6.19 שבת- שני שבועות אין פעילות יום שלישי 11.6.19
30.6.19 חמישי סוף שנת הפעילות סוף שנת הלימודים למעט חוגים המסתיימים ביולי  

 

נהלי הרשמה לפעילות חוגים בחריש תשע"ט (2019-2018)

אגף פנאי וקהילה בעיריית חריש מקדיש מחשבה ותשומת לב רבה לתכנון פעילות עשירה ומגוונת לרווחת התושבים. פעילות שנתית יציבה ואיכותית תוכל להתקיים רק בשיתוף פעולה והקפדה על נהלי הרשמה ותשלום מלאים.

שנת הפעילות תשע"ט תחל בחודש אוקטובר (7.10.18) 2018 ותסתיים בתאריך 30.06.2019 (מלבד פעילויות שתוחרגנה ממועדים אלה).

פתיחת חוג או פעילות מותנית במספר הנרשמים

 • כלל החוגים והפעילויות (כולל הקבוצות לציבור התורני חרדי) יפתחו עפ"י מינימום משתתפים ועפ"י שיקולי המועצה.
 • אגף פנאי וקהילה יהיה רשאי להחליט על סגירת קבוצה עקב מיעוט משתתפים, גם במהלך הפעלת הפעילות.
 • אגף פנאי וקהילה יהיה רשאי לשנות את ימי הפעילות, מבנה הקבוצה, והמדריכים בהתאם לצרכים מקצועיים וארגוניים .
 • הצטרפות לחוגים החל מחודש ינואר יתאפשרו לשיקול המדריכים, מטעמים מקצועיים ומטעמי מקום.

מועד ואופן ההרשמה:

 1. ניתן להירשם באופן עצמאי באתר עיריית חריש, באמצעות כרטיס אשראי בכתובת www.harish.muni.il
 2. רישום ותשלום באופן פרונטלי יתאפשר במזומן, שיקים או כרטיס אשראי עבור כל שנת הפעילות במרכז שירות לתושב (רח' גפן 72) בימי ב' ו-ד' בין השעות: 9:00-12:00 ,ובימי ג' בין השעות: 18:00-20:00
 3. ההרשמה לפעילויות הינה על בסיס מקום פנוי.

ההשתתפות בפעילויות תתאפשר רק לאחר הרשמה מלאה, הכוללת חתימה על הצהרת בריאות, תשלום מראש לכל תקופת הפעילות, וכיסוי חוב משנים קודמות – במידה וקיים. לא תתאפשר כניסה לפעילויות ללא עמידה בתנאים אלה. אי עמידה בתשלומים תגרום להפסקת הפעילות, זאת לאחר הודעה מראש.

 • המשתתף זכאי לשיעור ניסיון אחד. במידה ויבחר להמשיך בפעילות, יחויב גם עבור שיעור זה. לא תתאפשר השתתפות בחוגים ללא תשלום לשנת חוגים שלמה (לפי תשלומים).
 • עיריית חריש רשאית להפסיק השתתפות בגין התנהגות שאינה הולמת, הפוגעת בפעילות השוטפת, (הן של המשתתף והן של הוריו). במקרה כזה יוחזרו דמי ההשתתפות היחסיים מיום הפסקת הפעילות.

ביטוח

משתתפים בחוגים המחויבים בביטוח ספורטאים עפ"י חוק הספורט מעל גיל 18 יבוטחו וישלמו אגרת ביטוח של 104 ₪ בתשלום חד פעמי בתחילת הפעילות, בנוסף לתשלום עבור הפעילות. במקרה של הפסקת פעילות עד לתאריך 28.2.19 יינתן החזר כספי בסכום של 50% מעלות הפרמיה.

במידה ותופסק הפעילות לאחר ה- 1.3.19 לא יינתן החזר כספי בעבור הביטוח.

• העירייה לא תהיה אחראית על אובדן ציוד או לאירועים שנגרמו ברשלנות ו/או בזדון ע"י המשתתף.

תשלום

 • המחיר הינו שנתי ויחולק לתשלומים שווים בהתאם לתקופת הפעילות.
 • החוגים מתחילים ביום 7.10.18
 • לא יינתן החזר כספי עקב אי השתתפות בשיעורים בודדים או רציפים למעט סיבה המוסכמת על אגף פנאי וקהילה ובהודעה מראש
 • למשלמים באמצעי תשלום: כרטיס אשראי – הכרטיס יחויב ב- 10 לכל חודש
 • למשלמים באמצעי תשלום: שיקים - יש להכין שיקים לתאריכים בין ה 1-15 לכל חודש עבור המחאה שתוחזר יחויב המשתתף בכיסוי הוצאות בסך 20 ₪
 • כאמור ביצוע התשלום הינו מראש לכל תקופת הפעילות ולא יתאפשר תשלום מדי חודש בחודשו. לא יתקבלו תשלומים חלקיים.
 • לעיריית חריש ישנה הזכות להפסיק השתתפות בגין אי עמידה בתשלומים, וזאת לאחר התרעה מראש, בכתב.

הנחת רישום לחוג למשתתף שני באותה משפחה, הינה 5% על החוג הזול ביותר. הנחה על רישום שלישי ומעלה מאותו בית אב תהיה בשיעור של %10 על החוגים הזולים ביותר. סטודנטים, חיילים ופנסיונרים רשאים לקבל 10% הנחה על החוג בהצגת תעודה בתוקף.
ההנחה עבור הנרשם בלבד.

פעילויות שאינן נכללות לצורך מתן הנחות:

 • פרויקט פרחי ספורט

מופעי סוף שנה

מופעי סוף שנה מהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית השנתית בתחומים השונים.

קיימת השתתפות כספית חד פעמית בתחילת השנה עבור מופעי הסיום (העלות מפורטת ברישום לחוגים).

נוהל ביטול השתתפות בחוגים

 • הודעות על ביטול השתתפות יש להפנות בכתב בלבד ולוודא קבלתן , למייל: naama.k@harish.muni.il. טלפון לבירורים: 052-5489138. הודעה בכתב למדריך, למורה או למאמן אינה מספיקה ולא תתקבל כהודעת ביטול השתתפות.
 • עד תאריך 30.4.19 ניתן לבטל חוג, אשר יחויב באופן יחסי.
 • החל מתאריך 1.5.19 לא יינתנו החזרים כספיים בגין הפסקת הפעילות.
 • לא יאושרו הפסקת תשלום או החזר כספי על ביטול פעילות באופן רטרואקטיבי
 • ביטול חוג יכנס לתוקף באישור האגף.
 • במידה והעירייה תפסיק פעילות, יינתן החזר כספי מלא מרגע הפסקת הפעילות - הודעה על כך תימסר בכתב.
 • דמי ביטול חוג בסך 40 ₪ ייגבו במעמד הביטול.

נוהל שינוי חוג

 • ניתן להעביר משתתף מחוג לחוג ללא תשלום על בסיס מקום פנוי ולאחר הסדר הפרשי תשלום, ולאחר בדיקת המכסה בחוג מול המדריך/מורה ומול רכזת החוגים בלבד.
 • בקשות על שינוי חוג לאותו משתתף יש להפנות בכתב בלבד לאגף פנאי וקהילה. יש לוודא אישור במייל חוזר.
 • ניתן לעבור מחוג לחוג בתחילת חודש קלנדרי בלבד ומבעוד מועד בראשון לכל חודש.
 • לא יתאפשר מעבר מחוג לחוג, לאחר ה- 1.5.19
 • שינוי החוג יכנס לתוקף, באישור אגף פנאי וקהילה.

*נוהל לשיעורים פרטים יינתן בנפרד למעוניינים להרשמה.

להרשמה יש לפנות לאתר המועצה או לנעמה קליין: naama.k@harish.muni.il

ימים שני ורביעי בין השעות 9:00-12:00 
יום שלישי בשעות אחר הצהריים 16:00-18:00 
במרכז שירות לתושב ברחוב גפן 72 אצל נעמה קליין.

שעות מענה טלפוני באמצעות טלפון מספר 04-6186000 שלוחה 3:
ימים ראשון, שלישי וחמישי בין השעות 9:00-11:00 

לפרטים נוספים יש לפנות לנעמה קליין או למרכז שירות לתושב למספר 6719*