1. המידע המבוקש בשאלון מיועד להעברת כתובתך לחריש והשימוש במידע ייעשה בכפוף להוראת חוק הפרטיות התשמ"א - 1981

2. נא הקפד על דיוק ומילוי כל הפרטים 

3. ספח ת.ז המעודכן יישלח אליכם בדואר עד 21 ימי עסקים

4. באחריות התושב לגרוס את ספח ת.ז הישן עם קבלת הספח החדש 

למידע ובירורים - service@harish.muni.il

פרטים אישיים

כתובת מגורים

האם קיימת כתובת למשלוח דואר במשרד הפנים? * שדה חובה

פרטי קשר

פרטי הילדים