מדינת ישראל מכירה בזכויותיהם של תלמידים בעלי צרכים רפואיים ייחודיים ללמוד במסגרות חינוכיות רגילות, תוך קבלת סיוע לביצוע טיפולים פולשניים או פעולות למניעת מצבים מסכני חיים. הנושא מוסדר בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 11/13 "מלווה אישי לתלמיד עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל (סייעת רפואית)".

אי לכך, על הורי תלמידי החינוך הרגיל, מגיל 3 ומעלה, שהינם בעלי צרכים רפואיים ייחודיים,

להודיע, במועד הרישום, למחלקת גני הילדים כי ילדכם זקוק למלווה אישי (סייעת רפואית)  ודרוש להם ליווי בגן. יש לצרף חוות דעת עדכנית מרופא מקצועי, המפרט את מהות המצב הרפואי ואת הטיפול הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי.

בעת הרישום יש להציג/לסרוק מסמכים רפואיים לצורך שיבוץ מיטבי.
בחודש אפריל תיפתח המערכת להגשת הבקשות לסיוע רפואי וייתכן שתדרשו להציג מסמך רפואי עדכני לשנה של תש"פ.

לידיעתכם, הליווי יינתן בימי לימוד רשמיים של משרד החינוך בהם התלמידים נמצאים בפועל במוסד החינוכי, או בפעילות מטעמו, לא כולל צהרונים, חינוך בלתי פורמאלי, חופשות וחגים.
היקף הסיוע נקבע על פי החלטת ועדה בין משרדית משותפת למשרד החינוך ולמשרד הבריאות.

יש מקרים בהם תקבע הוועדה, על פי שיקולים מקצועיים, כי מלווה אישי אחד ייתן סיוע למספר תלמידים באותו מוסד חינוכי.

לנוחיותכם קישורים למידע מפורט בנושא:

חוזר מנכ"ל מלווה אישי לתלמיד עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל.

נוהל הגשת בקשה למלווה אישי לתלמיד למטרות טיפוליות (סייעות רפואיות) לחינוך הרגיל לשנת הלימודים תש"פ 

הגשת הבקשה:

את טופס הבקשה לסייעת רפואית יש להגיש לרכזת רישום ושיבוץ במחלקת חינוך בשעות קבלת קהל.

יש לצרף לבקשה:

  • חוות דעת רפואית עדכנית (בה מוטבע תאריך של לא יותר מ- 6 חודשים הקודמים לתאריך הגשת הבקשה) מרופא מקצועי מטפל (אלרגולוג מומחה), המפרט את מהות המצב הרפואי ואת הטיפול הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי.
  • חוות דעת תפקודית במקרים של בקשה לטיפול פולשני.

» לשאלות ותשובות נפוצות
» טפסים להורדה
» צור קשר חינוך