אזרחים ותיקים״תור הזהב״ הינו פרויקט ארצי של המשרד לפיתוח הפריפריה וגליל נגב. הפרויקט מכוון לגיל השלישי וכלולים בו ישובים רבים בארץ, ביניהם חריש.

לפרויקט יש שני פנים:

פן אחד הוא פן ההתנדבות של אנשי הגיל השלישי בקהילה.

הפן השני הוא סל תרבות שהפרויקט מעניק לקבוצת הגיל השלישי. הסל כולל טיול, סדנאות, פגישה עם אומן ואירוע נוסף.

בחריש נמקד את הפעילות במסגרת תור הזהב סביב בניית הקהילה המשותפת. ננצל את ההתנדבויות ואת אירועי התרבות לחיבורים וליצירת קשרים בין דוברי השפות השונות בקרב הגיל השלישי בחריש.

מועצת פורום תהיה הגוף המוביל מטעם התושבים בעזרתם של אנשי המועצה המקומית וחברת תרבות ישראל. לשם כך נבנה תהליך מונחה שיסייע לנו להתמקד במטרה משותפת ולמצות עבורה את המשאבים העומדים לרשותנו.

לפרטים: תמר נרקיז גל, 050-5209333

tammargal@gmail.com