הרישום ללימודים בחטיבת הביניים ובתיכון בזרם הממלכתי לשנה"ל תשפ"ב ייפתח בשלב מאוחר יותר (הרישום לאולפנת חריש ולישיבה התיכונית בחריש פתוח).
פרטים יפורסמו בהמשך.