אגף החינוך בעיריית חריש החל בשנת הלימודים התש"ף לפקח וללוות באופן אישי את מעונות היום ברחבי העיר במטרה ליצור רצף חינוכי המושתת על זהות וייחודיות יישובית מגיל ינקות. כחלק מעבודת הפיקוח תתקיים לאורך שנת הלימודים פיקוח ובקרה על התנהלות המעונות הרשמיים, הקמת פורום למנהלות המעונות, בניית תכנית מסודרת למעבר בין מעונות היום לגני משרד החינוך ותכנית עבודה סדורה לשימור הצוות החינוכי. .

בשנת הלימודים התש"פ עיריית חריש תבצע בקרה סדירה אחר התנהלות מעונות היום הרשמיים בעיר. כחלק מהפיקוח השוטף ידרשו הנהלות המעונות להציג נתונים על איכות התחזוקה, תברואה וביטחון בשטח המעון ותכנית פדגוגית עשירה.

מנהלת החינוך לגיל הרך בעיריית חריש, ענת אלבז, תרכז מטעם הרשות את התחום ותעבוד מול הנהלת המעונות באופן שוטף. החל משנת הלימודים הקרובה תוטמע בכל מעונות היום בפיקוח "תכנית מעברים" שתקל על מעבר הילדים מהמעון לגני הילדים בהגיעם לגיל 3.

עיריית חריש שמה לעצמה כיעד לשמר את הסגל המקצועי במעונות היום ולפתח אותו במטרה ליצור סגל יציב וחזק. על מנת לשמר את הצוות לשנים הבאות, עיריית חריש תחל בבניית תכנית העצמה אישית לצוות החינוכי, בניית תכנית ארוכת טווח להתפתחות מקצועית ומפגשי גיבוש רשותי.

טבלת המעונות הפרטיים שהועברו לעירייה

  מעון עילאי מעון אמילי  מעון נטעי חריש ואביבים  מעון יהלום  מעון צלילי החינוך
שם המעון מעון עילאי
רח' גפן 35
מעון עילאי
רח' שוהם 51 חדש
מעון אמילי
רח' טופז 9
מעון נטעי חריש
רח' שקד 3 -
דתיים
נטעי חריש
רח' טופז 9 -
דתיים
אביבים
רח' האורן 51 -
חילוני
אביבים
רח' ברקת 32 -
חילוני
   
כיתות הקיימות במעון תינוקיה
פעוטות
בוגרים
תינוקיה
פעוטות
בוגרים
תינוקות
פעוטות
בוגרים
תינוק
פעוט
גמול
תינוק
פעוט
גמול
תינוק
פעוט
גמול
תינוק
פעוט
גמול
   
כתובת המעון  רח' גפן 35 רח' שוהם 51 רח' טופז 9 רח' שקד 3 רח' טופז 9 רח' האורן 51 רח' ברקת 32    
מנהל/ת המעון  מעיין כהן גורליק
054-7803060
שמרית ברש
052-4678622
מיכל רונן
050-6712698
מירי הררי
050-9901548  
מירית לוי
050-6826815 
מאיה שחם
052-2655615
גלית יפת
054-5887700
הודיה אלקבץ
052-7606744
לאה הרמן
052-8229946

 

 » מה חדש
» בעלי תפקידים