*את הטופס יש להדפיס ולהגיש פיזית לאגף החינוך.
להורדת הטופס לחצו כאן

כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים.pdf