בעלי תפקידים 

מנכ"ל- שלומי צדרבוים 

טלפון: 04-6186000
דוא"ל: mankal@harish.muni.il

קבלת קהל בימים א'-ה' בין השעות 16:30-08:00 בתיאום מראש 

מנהלת לשכת מנכ"ל- נורית דהן

טלפון: 04-6186000
דוא"ל: maz.mankal@harish.muni.il

עוזר מנכ"ל- אליעזר דיין

טלפון: 04-6186010
דוא"ל: o.mankal@harish.muni.il

 

 

מזכירת מנהל כללי- אביב ליפשיץ-ימיני

טלפון: 04-6186163
דוא"ל: maz.minhal@harish.muni.il