בעלי תפקידים 

מנכ"ל שלומי צדרבוים 

טלפון: 04-6186000
פקס: 04-6257436
דוא"ל: mankal@harish.muni.il

קבלת קהל בימים א'-ה' בין השעות 16:30-08:00 בתיאום מראש 

מנהלת לשכת מנכ"ל נורית דהן

טלפון: 04-6186000
פקס: 04-6257436
דוא"ל: maz.mankal@harish.muni.il

עוזר מנכ"ל אליעזר דיין

טלפון: 04-6186006
פקס: 04-6257436
דוא"ל: o.mankal@harish.muni.il