מליאת המועצה מתכנסת לישיבה מן המנין בכל יום רביעי או שני האחרון בכל חודש.

המליאות מתחילות בשעה 18:00 ומתקיימות בבית הקהילה , גפן 78, חריש

מליאות 2020:

27/1/20 בשעה 18:45 בבית הקהילה, גפן 78, חריש
24/2/20 בשעה 18:45 בבית הקהילה, גפן 78, חריש
26/3/20 בשעה 18:45 בבית הקהילה, גפן 78, חריש
30/4/20 בשעה 18:45 בבית הקהילה, גפן 78, חריש
26/5/20 בשעה 18:45 בבית הקהילה, גפן 78, חריש
29/6/20 בשעה 18:45 בבית הקהילה, גפן 78, חריש
27/7/20 בשעה 18:45 בבית הקהילה, גפן 78, חריש
24/8/20 בשעה 18:45 בבית הקהילה, גפן 78, חריש
28/9/20 בשעה 18:45 בבית הקהילה, גפן 78, חריש
26/10/20 בשעה 18:45 בבית הקהילה, גפן 78, חריש
23/11/20 בשעה 18:45 בבית הקהילה, גפן 78, חריש

* ישיבות המליאה מורכבות ממשתתפים רבים , המועצה רשאית לעדכן/ לדחות את תאריכי הישיבות לפי צרכי המליאה וחבריה. 

בעלי תפקידים 

מנכ"ל המועצה - יעקב נתניהו

טלפון: 04-6186000
פקס: 04-6257436
מייל: mankal@harish.muni.il

קבלת קהל בימים א-ה בין השעות 8.00-16.30 בתיאום מראש 

מנהלת לשכת מנכ"ל - נורית דהן

טלפון: 04-6186000
פקס: 04-6257436
מייל: maz.mankal@harish.muni.il

עוזר מנכ"ל - איתי עציוני

טלפון: 04-6186006
פקס: 04-6257436
מייל: o.mankal@harish.muni.il