בעלי תפקידים 

מנהלת אגף משאבי אנוש - גלית אבישי - כהן

טלפון: 04-6186031
מייל: hr@harish.muni.il

מזכירת אגף משאבי אנוש - מורן רגב

טלפון: 04-6186031
מייל: maz.hr@harish.muni.il

רכזת גיוס והדרכה חינוך - רותי יעקב ולד

טלפון: 04-6186036
מייל: ruthie.y@harish.muni.il

רכזת גיוס והדרכה - ליטל אלעד

טלפון: 04-6186091
מייל: giyus@harish.muni.il

רכזת כח אדם ושכר - קרין סיני

וואטסצפ : 0528945273
מייל: sherut-hr@harish.muni.il

 

קבלת קהל בתיאום מראש