בעלי תפקידים 

מנהלת אגף משאבי אנוש - גלית אבישי-כהן

טלפון: 04-6186036
דוא"ל: hr@harish.muni.il

קבלת קהל בתיאום מראש

מזכירת אגף משאבי אנוש - רותי יעקב ולד

טלפון: 04-6186036
דוא"ל: maz.hr@harish.muni.il

קבלת קהל בתיאום מראש