כחלק מחזון העירייה לשפר ולייעל את השירות לתושב, בשבועות הקרובים נתחיל בהצבת חיישנים טכנולוגיים למערכת אשפה חכמה בפחים המוטמנים ברחבי העיר. הפרויקט יערך בשני שלבים: בשלב ה-1 תותקן המערכת במספר פחים בודדים ברחבי העיר במטרה ללמוד את המערכת החדשה ולשלבה בפעילות היומיומית ברשות.

בשלב ה-2 נרשת את כל הפחים הנוספים בעיר במערכת. המערכת תאפשר לנו לנתר את כמות האשפה בפחים ולבצע איסוף אשפה בהתאם לכמות ולצורך, וזאת על מנת לצמצם מפגעים תברואתיים וסביבתיים בעת הצורך. שימוש במערכת הינה חלק מהתפיסה הפרואקטיבית של העירייה לשיפור רמת השירות ויצירת חווויית שירות טובה לתושבי העיר. . 

יש לציין, שהתקנת החיישנים לא תפגע בפח ולא תמנע שימוש בו.

הצבת החיישנים מאושרת בתעודת כשרות על ידי צוהר. 

רשימת הפחים הראשונים שיותקנו בחיישנים:

  • אלון 17 -רייסדור
  • גפן 64-דונה
  • זית 3,5-אחים פתחי
  • תאנה 9-11 -דונה
  • אלה 16-18-דונה
  • צאלון 6 -עמותת נאות חנן
  • טורקיז 11-13-15-17 - גי הנדסה
  • גפן 5-7 - וקנין
  • אורן 17 - דימרי
  • דרך ארץ 60