דבר ראש העיר – יצחק קשת

יצחק קשת. צילום- מור שקיפי לאטיחברי מליאת המועצה, עובדי העירייה ותושבים יקרים,

אני שמח להציג לפניכם את תקציב עיריית חריש לשנת 2021.

בהכנת התקציב הושקעה מחשבה רבה, והוא נבנה כמעט מחדש.
חריש היא עיר בהקמה ולכן אין שנה דומה לקודמתה כמעט בשום פרמטר.
השנה נבנה התקציב בסימן "הטוב במירבו".
חריש גדלה ומתפתחת בקצב שיא, אלפי תושבים חדשים נקלטים, שכונות שלמות מתאכלסות וההוצאות של הרשות על השירות לתושב הולכות וגדלות בזמן שהגידול בהכנסות קטן יותר. מצב זה נובע ממספר גורמים, שהעיקריים שבהם הם סיומה של התמיכה הממשלתית הגדולה שחריש קיבלה במשך חמש שנים וחלוקת ההכנסות האזורית שמפלה את חריש לרעהלכך יש להוסיף את העובדה שכיום עדיין אין בחריש שטחי מסחר ותעשייה גדולים שיניבו הכנסות משמעותיות לעירייה, שכן הכנסות מארנונה למגורים הן גירעוניות ולא מכסות את ההוצאות על השירות לתושב.
כדי לשנות את המשוואה אני פועל לשינוי מודל חלוקת ההכנסות האזורי כך שיהיה שוויוני, ובמקביל אני פועל לקידום החלטת ממשלה נוספת לחריש בהקדם שתזרים לכאן תקציבים ממשלתיים. כמו כן, אני פועל לקידום פתרון אסטרטגי בטווח הרחוק יותר להקמת שטחי מסחר ותעסוקה) רק לפני כשבועיים הופקדה תוכנית הבינוי של שכונת "חריש דרום" שבה מתוכננים לקום שטחי מסחר ותעשייה גדולים(.
 
במסגרת הכנת התקציב קיימנו תהליך עומק של בחינת ההוצאות בכל אחת מיחידות העירייה, לצורך התייעלות והתמקדות במיצוי מקסימלי של התקציב לצרכים החשובים של השירות לתושבים ולהתפתחותה של חריש. מערכת החינוך נשארה בראש סדר העדיפויות של העירייה, ואנו משקיעים השנה כ-43% מסך התקציב העירוני בילדים של חריש.
השקעה גדולה נוספת היא בתחום התפעול והלוגיסטיקה, ובכלל זאת בפינוי אשפה וניקיון. בחלק מהתחומים נדרשנו להקטין הוצאות (באופן יחסי).
עם זאת, הקפדנו לגבש תקציב שמאפשר לנו להמשיך לתת שירות איכותי לתושבים בכל התחומים. זאת ועוד, למרות הפער המובנה בין ההכנסות להוצאות ובזכות ניהול מקצועי של התקציבים וצבירת יתרות בשנים האחרונות, העירייה מציגה תקציב אחראי שמקטין את הפער התקציבי שבין ההוצאות להכנסותאני מבקש להודות לחברי מועצת העיר, לאנשי משרד הפנים במחוז חיפהלאנשי אגף הגזברות בעירייה ולכל השותפים בהכנת התקציב בברכת שנה של המשך עשייה, צמיחה ושיפור מתמיד לרווחת תושבי חרישאנו מאמינים שתקציב 2021 יוצר תשתית מיטבית להשגת יעדים אלה.
 

בכבוד רב,
יצחק קשת
ראש העיר

לצפייה בתקציב לשנת 2021 לחצו כאן

לצפייה בהצעת התקציב לשנת 2020 לחצו כאן

לצפייה בהצעת התקציב לשנת 2019 לחצו כאן