נוהל הצבת שילוט בחירות ארציות 2019.pdf

מפה - מיקום שילוט.pdf