בעלי תפקידים 

רכזת קליטה והסברה - מיטל כהן

טלפון: 04-6186056
דוא"ל: meytal@harish.muni.il

 

רכזת קליטה והסברה - ליאת שחר

טלפון: 04-6186058
דוא"ל: liat@harish.muni.il

רכזת קליטה והסברה - אבי לוי
טלפון: 04-6186062
דוא"ל: avi.l@harish.muni.il

 

קבלת קהל: 

א,ב,ד,ה - 8:30-16:00

ג' - 8:30-18:00