1. הרישום יתחיל ביום שני 1/4/19 כ"ה אדר ב' תשע"ט עד יום שלישי 30/4/19 כ"ה ניסן תשע"ט.
 2. הרישום לבתי הספר יתבצע באתר הרשות, מלבד בתי ספר "מעיין האמונה" בנות  ו "תלמוד תורה" בנים  שהרישום לבתי ספר אלו יתבצע במזכירות בתי הספר.
 3. הרישום לבתי הספר הממלכתיים יהיה עפ"י אזורי רישום בלבד.
 4. שימו לב, פתיחת כיתות בבית הספר מותנה במספר מינימום של נרשמים לכיתה ובאישור משרד החינוך.
 5. במקרה שלא יפתחו כיתות עקב מיעוט נרשמים מחלקת חינוך תיידע את ההורים על אפשרויות השיבוץ החלופיות.
 6. הסעות לבתי ספר – בשנתיים האחרונות הופעל מערך הסעות ביישוב באישור חריג של משרד החינוך, טרם התקבל אישור לשנה"ל תש"פ, עדכון  יפורסם בהמשך.
 7. בקשת מעבר בין בתי ספר בתוך חריש – בקשות מעבר אפשר להגיש באתר הרשות בלבד. למעבר לטופס לחצו כאן

קריטריונים לבקשת מעבר הם:

נוהל משרד החינוך:
הורים רשאים בכל עת להגיש בקשה להעביר את בנם או בתם מבית הספר ממוסד רשמי אחד למשנהו:

 • מטעמים חינוכיים - אי התאמת התלמיד לחברת הילדים, קשיים של הורים או של תלמידים עם מנהל המוסד או עם מוריו, בעיות הסתגלות.
 • העתקת מקום מגורים בתחום השיפוט של רשות החינוך המקומית.
 • בשל מחלת התלמיד/ה.

תוספת רשות

 • אחים לומדים בבי"ס.

בקשות המעבר של תושבי חריש כיום - יתקבלו עד 30/4/19,
תשובות יישלחו עד 30/6/19.

בתי ספר ממלכתי

לאור עלייה במספר הילדים המבקשים להירשם לבי"ס ממלכתי בחריש, יפתח בי"ס ממלכתי נוסף.
הרישום לבתי ספר יעשה עפ"י אזורי רישום בלבד.

 

שם בי"ס

כיתות

כתובת ביה"ס

רישום עפ"י אזורי רישום

 1.  

ממלכתי "תלמי רון"

א' – ו'

ברקת 13

שכונת אבני חן

 1.  

ממלכתי חדש

א' – ו' *

דפנה 1

שכונת החורש ושכונת פרחים

* שימו לב, פתיחת כיתות בבית הספר מותנה במספר מינימום של נרשמים לכיתה ובאישור משרד החינוך.

בתי ספר חמ"ד

 

שם בי"ס

כיתות

כתובת

רישום עפ"י אזורי רישום

 1.  

ממ"ד תורני "כנפי רוח"

א' – ו'

רימון 8

כל העיר

 1.  

ממ"ד "תלמי הדר"

א' – ו'

מרגלית 5

כל העיר

* שימו לב, פתיחת כיתות בבית הספר מותנה במספר מינימום של נרשמים לכיתה ובאישור משרד החינוך.

בתי ספר ממ"ח

 

שם בי"ס

כיתות

כתובת

רישום עפ"י אזורי רישום

 1.  

ממ"ח "מעיין האמונה" בנות

א' – ח'

אלון 10

כל העיר

 1.  

ממ"ח "תורת חיים" בנים

א' – ח'

אלון 10

כל העיר

*שימו לב , הרישום לבתי ספר "מעיין האמונה" ו"תורת חיים" יתקיים במזכירות בתי הספר בלבד.

חטיבה

 

שם בי"ס

כיתות

רישום עפ"י אזורי רישום

 1.  

חט"ב ממלכתי "אתגרי העתיד"

ז' – ט'

כל העיר

 1.  

חט"ב ממ"ד בנות 

ז' בלבד*

כל העיר

* שימו לב, פתיחת כיתות בבית הספר מותנה במספר מינימום של נרשמים לכיתה ובאישור משרד החינוך.

תהליך הרישום:

לידיעתכם - הרישום באתר יהיה  בשתי מערכות רישום שונות:

1. מערכת רישום לתושבי חריש  בלבד - הרשומים במרשם האוכלוסין במשרד הפנים בחריש

 • ילדים העולים לכיתה א' בלבד בבתי ספר יסודיים בעיר.
 • ילדים העולים לחט"ב אתגרי העתיד לכיתות ז' – ט' בלבד.

ע"י הזנת מספר ת.ז של תלמיד + ההורה המערכת תזהה את הנתונים ותאפשר רישום.

הורים גרושים/ פרודים – יש לצרף כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים/פרודים. למעבר לטופס לחצו כאן

2. מערכת רישום לתושבים שעתידים להתגורר בעיר בשנה"ל תש"פ –  כיתות א' – ו'

רישום תלמידים  אלו מתבצע בקישור אחר,  ולהשלמת תהליך הרישום חובה לצרף טפסים כלדקמן:

 1. חוזה מכר או חוזה שכירות.
 2. טופס ביטול רישום מהרשות שאליה אתם שייכים היום, עם תאריך עזיבה 1/9/19.
 3. חתימה על מסמך התחייבות להעברת כתובת עד 1/9/19. למעבר לטופס לחצו כאן
 4. הורים גרושים/ פרודים – יש לצרף כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים/פרודים. למעבר לטופס לחצו כאן

מעבר להרשמה לחצו כאן
מעבר לטפסים בנושא חינוך לחצו כאן
להרשמה לצהרונים לחצו כאן