בעלי תפקידים 

יצחק קשת ראש העירראש העיר יצחק קשת

טלפון: 04-6186015
פקס: 153-46186019
דוא"ל: keshet@harish.muni.il

קבלת קהל בימים א'-ה' 17.00-08.00 בתיאום מראש.

מזכירת ראש העיר נטע כהן

טלפון: 04-6186015

דוא"ל: maz.mayor@harish.muni.il

 

עוזר ראש העיר עמוס כחלון

טלפון: 04-6186015

דוא"ל: amos@harish.muni.il

 

מנהלת קשרי קהילה אבישג סינואני

טלפון: 04-6186050

דוא"ל: r.kehilot@harish.muni.il

 

 

מנהל ניו מדיה אורי חסון

טלפון: 04-6186090

דוא"ל: dovrut@harish.muni.il