בעלי תפקידים 

ראש העיר - יצחק קשת

טלפון: 04-6186015
פקס: 153-46186019
דוא"ל: keshet@harish.muni.il

קבלת קהל בימים א-ה בין השעות 8.00-17.00 בתיאום מראש.

מזכירת ראש העיר - מורן רגב

טלפון: 04-6186015

דוא"ל: maz.mayor@harish.muni.il

 

מנהלת לשכת ראש העיר - גלית מנסבך

טלפון: 04-6186050

דוא"ל: galit@harish.muni.il

 

עוזר ראש העיר - עמוס כחלון

טלפון: 04-6186015

דוא"ל: amos@harish.muni.il