בעלי תפקידים 

ראש המועצה - יצחק קשת

טלפון: 04-6186015
פקס: 153-46186019
דוא"ל: keshet@harish.muni.il

קבלת קהל בימים א-ה בין השעות 8.00-17.00 בתיאום מראש.

מנהלת לשכת ראש המועצה - ליטל אלעד

טלפון: 04-6186015

דוא"ל: maz.mayor@harish.muni.il