בעלי תפקידים

מנהלת רישוי עסקים ושילוט - עו"ד אביבה בן חיים
טלפון: 04-6186023

קבלת קהל:

ימי ב' ו-ד' מהשעה 09:00 עד 12:00
בתיאום טלפוני מראש

פעילות המחלקה

עיריית חריש מברכת ומעודדת יוזמות כלכליות ותומכת בהקמתם וקידומם של עסקים חדשים. במקביל מוטלת עליה אחריות לדאוג לכך שהעסקים השונים יפעלו במסגרת החוק על מנת להגן על הציבור הרחב.

אין ספק לאיש כי בתי העסק מהווים מנוף לצמיחה כלכלית של העיר, ומתוך מודעות לכך עושה העירייה הכול על מנת ליצור אקלים עסקי מועיל וחיובי עבור עסקים אלה, המפרנסים רבים מתושבי העיר וסביבתה.

מכוחה של חקיקת הכנסת ישנם עסקים החייבים ברישיון עסק, ואנו מודעים לכך כי השגת הרישיון אינה דבר של מה בכך.

כדי להקל על הליך הרישוי יזמנו והכנו לשירותך את כל המידע שיסייע בידך לקבל רישיון עסק בהקדם.

עובדי קידום ורישוי עסקים נכונים לסייע לך בקידום הליכי הרישוי לשם השגת רישיון העסק ויעשו כל מאמץ כדי לזרז ולהקל את ההליך במסגרת החוק.

בעל עסק יקר, לפני פנייתך לרישוי עסקים, עליך לוודא שהעסק ברשותך טעון רישוי (חייב ברישיון לניהול עסק) וזאת על פי חוק רישוי עסקים ותקנותיו, צו רישוי עסקים וחוקי העזר העירוניים:

מחלקת קידום ורישוי עסקים מופקדת על יישומו של החוק לרישוי עסקים בעיריית חריש.

 

במסגרת תפקידה מטפלת המחלקה בתהליך הרישוי, הכולל:

 • מתן מידע מקדמי לבעלי עסקים ויזמים וזאת במטרה ליידעם בכל הנדרש לשם הוצאת רישיון לניהול עסק או מגבלות אם קיימות  במקום, בטרם ישקיעו את כספו ויחתמו על חוזה שכירות מחייב.
   
 • טיפול בכל תהליך הגשת הבקשה לרישיון ניתוב הבקשה לגורמי הרישוי השונים, מעקב וליווי עד להוצאת רישיון או היתר זמני או לחילופין הוצאת סירוב לבקשה לרישיון.
   
 • ליווי תהליך הרישוי
   
 • בדיקה של התאמת העסק לדיני התכנון והבנייה
   
 • ביצוע ביקורות בעסק ע"י מפקחי רישוי עסקים ומפקחי משרדי הממשלה, במטרה לבדוק את התאמתו לתכנית המאושרת וקיום תנאי תברואה נאותים ע"פ חוק רישוי עסקים
   
 • הפקת רישיון לניהול עסק לאחר קבלת אישורים של גורמי הרישוי

כמו כן מופקדת המחלקה לקידום ורישוי עסקים על מתן היתרים ע"פ חוקי העזר העירוניים.


המידע מובא בזאת לנוחיות הציבור. הנוסח המחייב הינו הנוסח המקורי ע"פ חוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968

 

טפסים

 

מידע נוסף